นครชัยแอร์ เปิดรับสมัคร “ตัวแทนรับพัสดุ” ในกรุงเทพฯ เพื่อส่งพัสดุด่วน 22 สาขาทั่วประเทศ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ มีบริการ “ส่งพัสดุด่วน” (NCA Express) 22 สาขา ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก รวมทั้งมีบริการส่งพัสดุถึงบ้าน (NCA Delivery) ในกรุงเทพ 40 เขต นนทบุรี 2 เขต และเชียงใหม่ 24 เขต  ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ และเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ บริษัทฯเปิดรับสมัคร “ตัวแทนรับพัสดุ” ในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นจุดรับพัสดุลูกค้าส่งถึงบ้านในกรุงเทพฯ และส่งพัสดุด่วนไปต่างจังหวัดตามสาขาที่เปิดให้บริการส่งพัสดุของนครชัยแอร์ ผู้สมัครต้องมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีสถานที่อยู่ในแหล่งชุมชนในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ที่มีพื้นที่ให้บริการรับพัสดุและพื้นที่จัดเก็บพัสดุอย่างปลอดภัย มีพื้นที่จอดรถได้สะดวก สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ มีใจรักงานบริการและพร้อมเรียนรู้ระบบและการจัดการขนส่งที่เป็นมาตรฐาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 096-795-6480

นางเครือวัลย์ เปิดเผยต่อไปว่า ปัจจุบัน นครชัยแอร์มีบริการส่งพัสดุด่วน (NCA Express) 22 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง, บ้านฉาง, อ่าวอุดม, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, แพร่, ลำปาง, ดอยติ, เชียงใหม่, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, ยโสธร และอำนาจเจริญ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ ส่งพัสดุถึงบ้าน (NCA Delivery) ไปยังผู้รับในกรุงเทพฯ 40 เขต นนทบุรี 2 เขต และนครชัยแอร์ได้เพิ่มบริการสำหรับลูกค้าที่ส่งพัสดุมายังจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเลือกใช้บริการ “ส่งพัสดุถึงบ้าน” ไปยังผู้รับในจังหวัดเชียงใหม่ได้  โดยคิดอัตราพิเศษช่วง 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 63 ด้วยค่าส่งในพื้นที่ (4 อำเภอ) ชิ้นละ 50 บาท ได้แก่ อำเภอเบ้านง , อำเภอสันทราย , อำเภอหางดง และอำเภอสารภี ส่วนนอกพื้นที่ (20 อำเภอ) จาก 145 บาท ลดเหลือชิ้นละ 99 บาท ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด , อำเภอแม่ริม , อำเภอแม่แตง , อำเภอแม่อาย , อำเภอพร้าว , อำเภอสันป่าตอง , อำเภอสันกำแพง , อำเภอแม่วาง , อำเภอดอยหล่อ , อำเภอไชยปราการ , อำเภอเวียงแหง , อำเภอฮอด , อำเภอดอยเต่า , อำเภอออมก๋อย , อำเภอสะเมิง , อำเภอจอมทอง , อำเภอแม่แจ่ม , อำเภอเชียงดาว , อำเภอฝาง และ อำเภอแม่ออน  สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุในขั้นตอนทำรายการ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าพัสดุส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย บริษัทฯ มีบริการแจ้งสถานะพัสดุผ่านทาง SMS ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้รับทราบเมื่อมีของส่งมาถึง และมี SMS ส่งไปให้ผู้ส่งทราบ เมื่อมีผู้มารับพัสดุไปแล้ว เปิดให้บริการทุกวันที่เคาน์เตอร์ส่งพัสดุด่วนของนครชัยแอร์ ทั้ง 22 สาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2939-4999 เวลา 09.00 – 18.00 น. ได้ทุกวัน