บลูพอร์ต หัวหิน แจกชุดอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์  พร้อมตัวแทนพนักงาน ตั้งจุดแจกอาหารแห้ง ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้กำหนดจุดแจกพร้อมเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยทางสังคม (Social Distancing) พร้อมติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19