”โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน” เปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในโครงการอีอีซี

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดชลบุรีและระยอง

โดยเว็บไซต์ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/home เป็นพื้นที่ให้ชุมชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น งานฝีมือหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รวมถึงอาหารประจำท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงจากผู้ขาย โดยดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปริเริ่มโครงการนี้ขึ้นตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เปิดรับพร้อมสนับสนุนช่องทางการขายให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มผู้ผลิตอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ตลอดจนกลุ่มแม่บ้าน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตอกย้ำวิสัยทัศน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการสร้างงานและอาชีพ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในท้องถิ่นและปูรากฐานการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยอนุรักษ์มรดกของชุมชนและสืบสานวิชาหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารประจำท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากหลากหลายชุมชน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรและวัสดุธรรมชาติ พร้อมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่น

“ดับบลิวเอชเอ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ด้วยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก โดยได้จำแนกหมวดหมู่สินค้าไว้อย่างชัดเจน ผู้ที่สนใจจึงสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากชุมชนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอีอีซี” นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว

“โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่สามารถช่วยเหลือชาวชุมชนโดยรอบนิคมฯ สนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและสร้างชุมชนให้ยั่งยืน เมื่อทุกคนรู้จักการพึ่งพาตนเอง พวกเขาจะส่งมอบพลังสร้างสรรค์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้” นางสาวศิญาภัสร์ กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของชาวชุมชนในโครงการอีอีซี ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเลือกชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/home และสำหรับท่านที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นของตน สามารถติดต่อได้ที่ marketing@wha-group.com