เป๊ปซี่โคแจกจ่ายอาหารกว่า 1 ล้านมื้อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อแจกจ่ายอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 1 ล้านมื้อและชุดอาหารแห้งให้แก่ประชาชนเกือบ 80,000 คนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมูลนิธิเป๊ปซี่โคและเป็นหนึ่งในกิจกรรมของภายใต้โครงการ “Give Meals Give Hope” ของเป๊ปซี่โค