เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปมอบความห่วงใย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย มอบความห่วงใย และความปรารถนาดีให้แก่เด็กกำพร้า ผู้พิการ และคนชรา เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีผ่านทุกมื้ออาหารสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร ได้แก่ ผักและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานเอ็มเคปริมาณรวมมากกว่า 8,000 กิโลกรัมให้แก่ 22 สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง และมูลนิธิสำหรับเด็ก คนชรา คนพิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้ดำเนินการส่งมอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึง 30 เม.ย.นี้

 • กรุงเทพมหานครได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ, สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
 • จังหวัดนนทบุรีได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย),สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด, มูลนิธิวัดสวนแก้ว, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านเกร็ดตระการ), สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานีได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
 • จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก,
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
 • จังหวัดชลบุรี ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

นอกจากนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณในความเสียสละของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นนักรบแถวหน้าในสงครามโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ได้เพิ่มกำลังการผลิต สนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปรุงสดใหม่ทุกวันจากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจำนวนกว่า 7,400 กล่องต่อวัน ทุกวัน เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึง 30 เมษายนนี้

 • กรุงเทพมหานคร ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร,โรงพยาบาลรามาธิบดี,
  โรงพยาบาลเลิดสิน,โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน),กรมควบคุมโรค,โรงพยาบาลวชิรพยาบาล,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลราชวิถี
 • จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)
 • จังหวัดนครนายก ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,โรงพยาบาลศรีธัญญาและ สถาบันโรคทรวงอก
 • จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช
 • จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี
 • จังหวัดขอนแก่น ได้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่น
 • จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี
 • จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 • จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • จังหวัดอยุธยา ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน