โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ส่งมอบอาหาร 300 ชุด ให้กับพนักงานเก็บขยะ ส่งอีกหนึ่งแรงใจเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ช่วงวิกฤติโควิด-19

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส และได้ให้บริการในประเทศไทยมากว่า 16 ปี นำโดย นายศราวุธ ตันติประสุด ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้าส่งมอบอาหารจำนวน 300 ชุุด ให้กับพนักงานเก็บขยะ ณ สำนักงานเขตวัฒนา นำโดย นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตวัฒนาเป็นผู้รับมอบแทน โดยอาหารที่ส่งมอบทั้งหมดนี้จะทำการจัดส่งไปยังพนักงานเก็บขยะ ที่สังกัดในสำนักงานเขตวัฒนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจและขอแสดงความขอบคุณ ต่อพนักเก็บขยะทุกท่านที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเสี่ยงต่อขยะติดเชื้อต่าง ๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วง สถานการณ์การระบาดของโควิด-19