3เอ็ม มอบเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก

ในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา 3เอ็ม ได้ประกาศแผนสนับสนุนทางการเงินเป็นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (650 ล้านบาท โดยประมาณ) แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ โดยเงินสนับสนุนนี้จะส่งตรงไปยังพันธมิตรชุมชนที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของวิกฤตนี้ทั่วโลก

นายไมค์ โรมัน (Mike Roman) ซีอีโอและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 3เอ็ม ได้เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา  3เอ็ม ได้รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวในรอบด้าน และทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการให้ความสนับสนุนแก่พันธมิตรชุมชนของเราทั่วโลกด้วย โดย 3เอ็ม ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กรที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น แม้ในช่วงการเกิดโรคระบาดด้วยการช่วยหาวิธีต่อสู้กับวิกฤตการณ์ของโลกครั้งนี้”

3เอ็ม เป็นผู้สนับสนุนหลักของกองทุน COVID-19 Fund for Community Health ที่ก่อตั้งโดยองค์กร Direct Relief โดยได้สมทบทุนเป็นจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (325 ล้านบาท โดยประมาณ) ให้แก่กองทุน เพื่อนำไปช่วยเหลือศูนย์สาธารณสุขชุมชนและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าโดยตรง อีกทั้งยังจัดสรรเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชนในต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเรียงลำดับความสำคัญของชุมชนที่มีความจำเป็นสูงสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขององค์กร Direct Relief

นายโทมัส  ทิช (Thomas Tighe) ซีอีโอและประธานของ Direct Relief กล่าวว่า “เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในความเป็นผู้นำและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรของเรา การให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที นับว่าเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องในช่วงเวลาเช่นนี้”

3เอ็ม ได้บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (162.5 ล้านบาท โดยประมาณ) เพื่อช่วยเหลือชุมชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ผ่านกองทุน COVID-19 Community Response and Recovery Fund ขององค์กร United Way ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก

นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้มอบเงินจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (162.5 ล้านบาท โดยประมาณ) ให้แก่สถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เพื่อนำไปใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาการรักษาโควิด-19 โดยได้มอบเงินจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (65 ล้านบาท โดยประมาณ) จากทุนสนับสนุนดังกล่าวให้แก่โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยมินนิโซตา ซึ่งรัฐบาลกลางของสหรัฐได้แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อ  และด้วยวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญของ 3เอ็ม เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนี้ให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว

สำหรับประเทศไทย นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และมีความผูกพันกับสังคมไทยในหลากหลายภาคธุรกิจ เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เราจึงทำงานกันอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานภาครัฐและสาธารณสุขอย่างเต็มที่ และล่าสุด เราได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท ทั้งนี้ 3เอ็ม ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องสุดความสามารถ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานที่จะใช้โซลูชันต่างๆ มาพัฒนาชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

แม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้น 3เอ็ม ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองวิกฤตการณ์ด้วยนวัตกรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมมือร่วมใจของบริษัทและพนักงานของ 3เอ็ม ทั่วโลก