อุตสาหกรรม ‘พลังงาน’ อาจสูญรายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ เหตุการเดินทางที่ลดลงเพราะ COVID-19

Photo : Shutterstock

แม้ว่า สหรัฐอเมริกา ได้กดดัน องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) ที่นำโดยซาอุดีอาระเบียและชาติพันธมิตรนำโดย “รัสเซีย” จนสามารถทำให้บรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันราว 1 ใน 5 ของกำลังการผลิตเดิม เนื่องจากความต้องการน้ำมันที่ลดลงทั่วโลกเพราะ COVID-19 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า เพราะความต้องการที่ลดลง อาจทำให้บริษัทด้านพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน อาจสูญเสียรายได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

(photo: Shutterstock)

บริษัทวิจัย Rystad Energy ระบุว่า ก่อนที่ไวรัสจะเริ่มโจมตีเศรษฐกิจ บริษัทได้คาดการณ์ว่ารายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรม E&P หรืออุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน ในปี 2020 จะสูงถึง 2.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปีที่ผ่านมาทำรายได้ 2.47 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่หลังจากเกิดวิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้การใช้งานน้ำมันลดลง จึงมีการปรับคาดการณ์ว่าปี 2020 นี้ อุตสาหกรรม E&P จะสามารถทำรายได้เพียง 1.47 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงไป 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

“ภาคพลังงานมีการหดตัวอย่างรุนแรงจนกลายเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองในดัชนี S&P ทั้งหมด อุตสาหกรรมในขณะนี้คิดเป็นเพียง 3% ของดัชนีเมื่อเทียบกับ 15% ในทศวรรษที่แล้วและ 30% ในปี 1980”

(Photo by Laurel Chor/Getty Images)

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ในปี 2020 สหรัฐฯ ได้สูญเสียความต้องการใช้งานน้ำมันถึง 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) เนื่องจากธุรกิจสำคัญในหลาย ๆ ประเทศถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลงและประชาชนหลายล้านคนถูกกักตัวอยู่แต่บ้าน ส่งผลให้การบินในสหรัฐอเมริกาลดลง 95% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงกว่า 60% ต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี แม้ว่าสหรัฐอเมริกาได้กดดันโอเปกให้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงแล้วก็ตาม

Source