พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชียประกาศแต่งตั้ง “โรบิน สเปนเซอร์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย (“พีซีเอ”)  ประกาศแต่งตั้งให้  นายโรบิน สเปนเซอร์  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สำหรับธุรกิจของพรูเด็นเชียล ในประเทศไทย  ซึ่งได้แก่ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”)  โดยมีผลภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ

นายโรบิน สเปนเซอร์  จะรับช่วงต่อจากนายอามัน โชวลา ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล  ประเทศไทย โดยจะรายงานตรงต่อนายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค  กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโต  ซึ่งจะรายงานต่อนายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีซีเอ

การแต่งตั้งนายโรบิน สเปนเซอร์  เกิดขึ้นภายหลังจากที่พรูเด็นเชียลได้ลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระยะยาวกับ ธนาคารทหารไทยในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ  และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมให้แก่ลูกค้าธนาคารทหารไทยจำนวน 9 ล้านราย  การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรช่วยตอกย้ำ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่พรูเด็นเชียลมีอยู่เดิมกับธนาคารทหารไทยผ่านธุรกิจร่วมค้าด้านการจัดการกองทุนรวมในประเทศไทย  ได้แก่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง  และ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง  โดยพรูเด็นเชียล ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12 ของตลาดกองทุนรวมในประเทศ

นายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า คุณโรบินจะเข้ารับบทบาทสำคัญในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย การร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจของเราอย่างยิ่ง  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความเติบโต และขยายธุรกิจในประเทศไทย  ซึ่งถือว่าเป็นตลาดประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง และตลาดกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ด้วยความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น  คุณโรบิน มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะนำพรูเด็นเชียล ประเทศไทยสู่ความสำเร็จยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป”

นายโรบิน เข้าร่วมงานกับพีซีเอในปีพ.ศ. 2561 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ  โดยผ่านประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ผู้บริหารระดับสูง  รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต  ประกันวินาศภัย  และธุรกิจจัดการสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ  และสหราชอาณาจักร

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ พีซีเอ นายโรบินมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำโครงการปฏิรูปองค์กรที่สำคัญทั่วภูมิภาค  โดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของพรูเด็นเชียล รวมถึงการนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจ  ทั้งนี้นายโรบินจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้ในประเทศไทย  โดยจะมุ่งสรรหาแนวทางการทำงานใหม่  ๆ  รวมถึงนวัตกรรม  ด้วยการดำเนินงานที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังจากเรา

นายโรบิน สเปนเซอร์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย  พรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยมาเป็นระยะเวลา 25 ปี จากความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย  พรูเด็นเชียล ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่พร้อมจะต่อยอดความสำเร็จสู่การเติบโตยิ่ง ๆ  ขึ้นไป และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความคุ้มครองสุขภาพ และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป  ผมหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และนำพาพรูเด็นเชียลสู่อนาคตที่สดใส”

  1. ในเดือนธันวาคม 2562 อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ธุรกิจจัดการสินทรัพย์ของพรูเด็นเชียล เข้าถือครองหุ้นร้อยละ 50.1 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต (ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง) ในเดือนกันยายน 2561 อีสท์สปริง เข้าถือครองหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง)