โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย รับรองรายได้พนักงานองค์กร พร้อมส่งมอบอาหาร 300 ชุดให้กับพนักงานเก็บขยะช่วงวิกฤติโควิด-19

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจร จากประเทศฝรั่งเศส และให้บริการในประเทศไทยมากว่า 16 ปี ยืนยันให้พนักงานมั่นใจด้านรายได้และความปลอดภัยในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งร่วมส่งมอบอาหารจำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเก็บขยะในเขตกรุงเทพฯ

มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทยผู้อำนวยการ กลุ่มลูกค้าองค์กรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า “บริษัทขอแสดงความขอบคุณพนักงานในองค์กรทุก1cแผนก ที่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้พวกเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคในการทำงานและประสบกับความยากลำบากในช่วงภาวะวิกฤติโควิค – 19  นี้ แต่พนักงานก็ยังเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของประเทศ อาทิ โรงงานผลิตอาหาร หรือโรงงานผลิตน้ำมัน ในทางกลับกันบริษัทได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงได้มีการตระเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับพนักงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการทำงานเป็นอย่างดี เช่น เจลล้างมือ  หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมกับชุดพีพีอีให้เพียงพอกับจำนวนพนักงานทุกไซต์งาน นอกจากนี้ในส่วนของรายได้ประจำเดือนของพนักงาน บริษัทได้มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในสถานที่ทำงานที่ต้องปิดไปในช่วงนี้ ด้วยการหาสถานที่ทำงานใหม่ รวมทั้งมีการลงนามเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่เพื่อให้พนักงานได้มีการงานทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ประจำเดือนของพวกเขา”

และในด้านของการช่วยเหลือสังคมไทย เมื่อเร็ว ๆ ทีมผู้บริหารของ โซเด็กซ์โซ่ ได้เป็นตัวแทนเข้าส่งมอบอาหารจำนวน 300 ชุุด ให้กับพนักงานเก็บขยะ ณ สำนักงานเขตวัฒนา โดยอาหารที่ส่งมอบทั้งหมดนี้ได้ถูกจัดส่งไปยังพนักงานเก็บขยะที่สังกัดในสำนักงานเขตวัฒนา ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งหวังเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจและขอแสดงความขอบคุณต่อพนักเก็บขยะทุกท่าน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเสี่ยงต่อขยะติดเชื้อต่าง ๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วง สถานการณ์การระบาดของโควิด-19