อินทัช มอบห้องแยกป้องกันเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์แก่ 85 โรงพยาบาลใน 28 จังหวัด

บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย และต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 85 แห่ง ใน 28 จังหวัด มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท ประกอบด้วย

มอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ และห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่แก่ 10 โรงพยาบาล

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) ทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งรื้อถอนได้ง่ายเพียง 30 นาที เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพื้นที่ของห้องเหมาะสำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน โดยมอบให้ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท

ส่วนห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ใช้ภายในอาคาร เป็นห้องตรวจที่ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถสอดมือเข้าไปทำหัตถการ (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ออกแบบเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง สำหรับผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ห้อง ห้องตรวจเชื้อ 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ห้อง อินทัชมอบห้องตรวจเชื้อฯ ให้ 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลสิรินธร  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลหนองกี่ โรงพยาบาลบางใหญ่ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งห้องแยกป้องกันเชื้อและห้องตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเอสซีจี

มอบชุด Personal Protective Equipment (PPE), หน้ากากอนามัย N95, ถุงมือแพทย์ และ Face Shield แก่ 75 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 29,400 ชิ้น ชุด PPE 1,500 ชุด ถุงมือแพทย์ 50,000 คู่ รวมทั้งหน้ากากป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) 1,000 ชิ้น ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวม 75 แห่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน

ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี หนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับของ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณอินทัชที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แทนความห่วงใยจากใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล”

ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณอินทัชที่ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ของเรา และช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นมาให้ ทางโรงพยาบาลจะจัดสรรอุปกรณ์ให้กับบุคลากรจนเกิดประโยชน์สูงสุด”

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นด่านหน้าที่ต้องเจอกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูง ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันจึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อินทัช จึงได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ และช่วยให้มีกำลังใจต่อสู้กับภัยโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน นอกจากนี้ ในช่วง work from home พนักงานอินทัชและครอบครัวได้ร่วมกันทำ Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วยเช่นกัน”

อินทัช ขอขอบคุณในความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพราะ “คุณ” คือ กำลังสำคัญในการรับมือกับภัย โควิด-19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #กำลังใจจากแนวหลังถึงนักรบแนวหน้า