เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มอบเงิน 60,100,000 บาท สนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องแรงดันลบ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ยุพิน ธีระโกเมน พร้อมด้วย สมาชิก หาญจิตต์เกษม และ แคทลียา ธีระโกเมน  มอบเงิน 60,100,000 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room) 8 ห้องของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้สามารถใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อซึ่งแพร่กระจายได้ทางอากาศและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เมื่อเร็ว ๆ นี้