ซีพีเอ็น สนับสนุนพื้นที่ฟรี ช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนพื้นที่ฟรี ช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ให้ได้มีช่องทางระบายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ซึ่งสินค้าที่ร่วมออกร้านเป็นสินค้าจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดต่างๆทั่วไทย สำหรับสินค้าไฮไลท์ของงานครั้งนี้ อาทิ ร้านขนมหวาน Moddiiเมืองเพชร , ร้านข้าวตังหน้าหมูหยอง บ้านกรกมล , ปลาสลิดทอดกรอบแม่นิตยา , อิ่มใจ แยมผลไม้แท้ , ไชโป้วหวานตราชฎา , กล้วยเพลิน , หมูแผ่นกรอบ หมูยิ้มๆ  , อารียารังนก และ เอที ไทยคอฟฟี่ เป็นต้น โดยเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 16 – 31พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ เดินหน้าคุมเข้มมาตรการความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเข้มงวดใน 5 แกนหลัก ได้แก่ (1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งพนักงานของศูนย์ และร้านค้า พนักงาน delivery และลูกค้าทุกคน , (2) มาตรฐาน Social Distancing กำหนดระยะห่างทุกจุด, (3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย ด้วยการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานในศูนย์และร้านค้า, (4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส เช็ดทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสทุก 30 นาที และฆ่าเชื้อหลังปิดศูนย์ฯ พร้อมทำ Big Cleaning ทุกสัปดาห์ (5) แนวทางลดการสัมผัส (Touchless) โดยจัดพนักงานเปิดปิดประตูศูนย์การค้า และกดลิฟท์ให้ลูกค้าเพื่อลดการสัมผัส เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกด้วย