โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุขเตรียมรับมือการเปิดเมืองและธุรกิจ

โคคา-โคล่า มอบเงินสนับสนุนก้อนที่สองให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 12 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรทางสาธารณสุขของ ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)’ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

หลังจากที่โคคา-โคล่าได้ประกาศหยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ในสื่อโทรทัศน์และดิจิทัลเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม เพื่อนำเงินมาสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้สนับสนุนเงินก้อนแรกเป็นจำนวน 25 ล้านบาทเพื่อสมทบเข้า “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ตลอดจน ได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางกองทุนฯ ได้จัดซื้อบางส่วนไปยังโรงพยาบาลที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยนั้น ล่าสุด โคคา-โคล่า ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกองทุนฯ เพิ่มเติมอีก 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า (The Coca-Cola Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลภายใต้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินหน้าเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานและบุคลากรทางสาธารณสุข หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า “พวกเราทุกคนขอเชิดชูและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตลอดจนอาสาสมัครทุกท่านจากทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละทุ่มเททำงานอย่างหนักตลอดช่วงที่มีการระบาดในวงกว้าง แม้รัฐบาลจะได้มีการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆ ลงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว แต่เราทุกคนจะยังต้องไม่ประมาทและช่วยกันสนับสนุนหน่วยงานทางสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ด่านหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ที่สหรัฐอเมริกาให้กับทางมูลนิธิชัยพัฒนาเพิ่มเติม”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคอุบัติใหม่นี้ได้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปของโรคนี้ รวมถึงโรคระบาดอื่นๆ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ให้พร้อมและเพียงพอ โดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ จะได้มอบทั้งเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลไปแล้วถึง 115 แห่งในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ก็ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเดินหน้าทำงานเพื่อมอบความช่วยเหลือเหล่านี้ต่อไปเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้มากขึ้นอีก เราต้องขอขอบคุณโคคา-โคล่า และผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การให้” ทุกคน ที่ได้สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) อย่างต่อเนื่อง โดยเงินบริจาคที่ได้เพิ่มนี้จะสามารถมาขยายความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ต้องการได้ต่อไป”

“กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ เรายังยินดีที่ได้เห็นธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าของเราได้เริ่มกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง  เราเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของคนไทยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ประมาท ส่วนธุรกิจของเราซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนั้น เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนพนักงานทุกคน ซึ่งทำให้เราสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ และมีแผนจะกลับมาทำการตลาดและการโฆษณาตามปกติในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้” นายพรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย