THE FORESTIAS by MQDC เดินหน้ามอบกล้าไม้และเงินช่วยเหลือ ในโครงการ’Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ แก่ชุมชนบ้านอำเภอ 120 ครอบครัว

โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ นำโดย นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการ THE FORESTIAS by MQDC บริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (MQDC) เดินหน้าโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ตามแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยควบคู่กับการเพิ่มทักษะอาชีพเพาะกล้าไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน มอบกล้าไม้ 1.44 แสนต้นพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาทให้ชาวบ้านชุมชนบ้านอำเภอ ซึ่งเป็นชุมชนที่สองต่อจากชุมชนนำร่องวัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี

ทางโครงการได้จัดพิธีมอบกล้าไม้จำนวน 144,000 ต้น แก่ชุมชนบ้านอำเภอจำนวน 120 ครอบครัว ซึ่งเป็นชุมชนที่สองตามแผนงานในเฟสแรก ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือ 1,000 ครอบครัว โดยแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก กล้าไม้จำนวน 6 แสนต้นและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 500 ครอบครัวเฟสสองกล้าไม้จำนวน 6 แสนต้น และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 500 ครอบครัว เพื่อดูแลต้นกล้าจำนวน 1.2 ล้านต้น

ชุมชนบ้านอำเภอที่เข้าร่วมในโครงการจะนำกล้าไม้ไปดูแลอนุบาลให้เติบโตขึ้น เป็นระยะเวลา 90 วัน หรือ3 เดือนโดยประมาณ โดยจะมีเงินช่วยเหลือให้ 5,000 บาทต่อครอบครัว โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด รวม 15,000 บาทจากนั้นกล้าไม้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ เช่น กองสาธารณสุข ตำบลนาจอมเทียนสำหรับสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวหรือนำไปร่วมการปลูกป่าในโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบางส่วนจะทำการแจกจ่ายประชาชนทั่วไป หรือมอบให้ชุมชนที่รับต้นกล้าไปดูแลต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายอนุสรณ์ สายนภา ผู้นำชุมชนบ้านอำเภอ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันเปิดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการมอบทุนช่วยเหลือ และยังให้โอกาสเรียนรู้วิธีการดูแลกล้าไม้จากทางกรมป่าไม้ อีกทั้งในส่วนเทศบาลที่ให้การสนับสนุนน้ำสำหรับการดูแลกล้าไม้ตลอด 3 เดือน ซึ่งชุมชนเห็นว่า จะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในอนาคต เพราะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของชุมชน และยังขยายผลไปยังกิจกรรมของชุมชนในการปลูกป่าโกงกาง สร้างแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อได้ ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งหวังเพื่อจุดประกายจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ยังต่อยอดให้ให้ชุมชนนำมาพัฒนาเป็นช่องทางส่งเสริมรายได้ในระยะยาวได้อีกด้วย

นายคณิน แก้วอินทร์ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network กล่าวเสริมว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นตัวอย่างของการส่งต่อความแบ่งปันและความช่วยเหลือกันภายในชุมชน เพราะนอกจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์ตามการสำรวจของทางมูลนิธิพุทธรักษา ที่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล เพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้ทั่วถึงแล้ว เรายังได้เห็นการเสียสละที่ดินส่วนตัวของหัวหน้าชุมชนมาใช้ในประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้คนที่เดือนร้อนในชุมชนที่ไม่มีพื้นที่วางกล้าตามข้อกำหนด สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญที่สุดคือ ทางชุมชนยังขยายการแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยตัวแทนจิตอาสาหมู่สี่รับหน้าที่ดูแลแปลงเหล่านี้ให้

ภายในพิธีมอบกล้าไม้นี้มีภาครัฐและชุมชนที่สนใจมาร่วมงานมากมายรวมทั้งได้เดินดูแปลงเพาะกล้าไม้ ฟังแผนการดำเนินการพร้อมทั้งกรมป่าไม้ได้จัดอบรมเพาะเลี้ยงต้นกล้าแก่ชุมชน รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินค่าดูแลกล้าไม้ เป็นการปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในงาน นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีนายสมศักดิ์ ทับกลัด ตัวแทนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 8 นายอูฐ เชาวน์ทวี หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (ชลบุรี) นายสุรินทร์ วราชุน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา และทีมปฏิบัติการ Forest for Life นายคณิน แก้วอินทร์ ตัวแทนจากThe Givers Network และตัวแทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

โดย THE FORESTIAS by MQDC ได้จัดสรรงบประมาณให้โครงการนี้จำนวน 25 ล้านบาท แบ่งมอบให้ครอบครัวที่รับกล้าไม้ไปดูแล ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 1,000 ครัวเรือน รวมงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท และช่วยซื้อต้นกล้าจากศูนย์เพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายของชาวบ้าน ประมาณ 500 ครัวเรือน รวมค่าขนส่ง รวมเป็นงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท

นอกจากชุมชนสองแห่งข้างต้นนี้แล้ว ทางโครงการยังได้เตรียมขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้ประสานกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อดำเนินการจัดหาชุมชนและกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

สำหรับชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : MQDC – THE FORESTIAS #ForestForLife #สร้างป่าสร้างชีวิต #THEFORESTIASByMQDC #MQDCForAllWellBeing