ไทยวาโก้ส่งหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 แก่พนักงานวาโก้ 11 ประเทศทั่วโลก

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์ และบริษัท วาโก้  คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่คนไทยต้องเจอกับวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีนโยบายเร่งด่วนให้ปรับการผลิตชุดชั้นในชั่วคราว หันมาผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรี ซึ่งเป็นวัตถุดิบใหม่ของส่วนประกอบของชุดชั้นใน เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ โควิด-19 ไปด้วยกัน รวมจำนวน 200,000 ชิ้น มอบเสร็จสิ้นเมื่อ 30 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ผ่านองค์กรต่างๆ เพื่อมอบให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น องค์กรภาครัฐ เอกชน พันธมิตรโรงพยาบาล สถานีตำรวจ มูลนิธิฯ กลุ่มลูกค้าของวาโก้และสื่อมวลชน เป็นต้น

นอกจากนี้ไทยวาโก้ฯ ยังมีมาตรกรป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่ระยะแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในองค์กร ทั้งการตั้งจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าอาคารในทุกวัน ทั้งฝั่งโรงงานและฝั่งสำนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก จุดตั้งแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือทั่วทุกพื้นที่ของทุกอาคาร กิจกรรมศุกร์สะอาดที่พนักงานทุกคนต้องร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่ทำงาน และมาตรการ “ระยะห่างทางสังคม” จึงให้พนักงาน Work From Home ในแผนกหรือฝ่ายที่สามารถทำงานที่บ้านได้ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหยุดเพื่อลดการเดินทาง ลดการแออัด เน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากไทยวาโก้ฯ คือผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในวาโก้ในประเทศไทยแล้ว ยังมีจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและอาเซียน รวม 11 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 นี้ อีกทั้งประสบปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เพราะพนักงานยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จึงไม่นิ่งนอนใจที่จะส่งต่อความห่วงใยและปรารถนาดีข้ามโลก แก่บุคลากรทุกคนที่มีคุณค่าให้ผ่านวิกฤติอันยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยมอบหน้ากากผ้าที่ช่วยป้องกันการกระจายของเชื้อโรค สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แก่พนักงานวาโก้ใน 11 ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะวาโก้ประเทศญี่ปุ่น และวาโก้สหรัฐฯอเมริกา ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อันดับต้นๆ ของโลก โดยหน้ากากผ้าที่มอบให้นี้เป็นการส่งต่อความห่วงใยแม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนวาโก้ก็หัวใจเดียวกัน โดยมอบหน้ากากผ้าทั้งสิ้นจำนวน 35,000 ชิ้น รวมมูลค่า 4,515,000 บาท

บริษัทวาโก้ฯ ทั่วโลก วางมาตรการป้องกันการระบาดภายในองค์กรอย่างเข้มงวด ตามแนวทางการป้องกันของรัฐบาลแต่ละประเทศ ในวันที่ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก สิ่งที่พนักงานวาโก้ทั่วโลกต้องทำ คือการส่งกำลังใจและจับมือข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน