เอสซีจี จับมือ ซีแพคคอนสตรัคชั่น โซลูชั่น และพันธมิตร ส่งมอบ “ห้องความดันอากาศบวก”

เอสซีจี โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประกอบด้วย สมาร์ทบอร์ด เอสซีจีบริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และบริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด นำโดยนายนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล Managing Director–CPACนางอัญชลีชวนะลิขิกร Managing Director – Ceiling and Wall Business และนายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร Managing Director – Siam Fiberglass Co.,Ltd. ร่วมส่งมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” (Positive Pressure Room) ให้แก่สถาบันบำราศนราดูรโดยมีนพ. กฤษฎา หาญบรรเจิด รองผอ.สถาบันบำราศนราดูร ฝ่ายบริการทางการแพทย์ และพญ.ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล ผช.ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กลุ่มบริการทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบซึ่งสถาบันบำราศนราดูรเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งจะกระจายความช่วยเหลือ ส่งมอบและติดตั้งห้องความดันอากาศบวก โดยผู้เชี่ยวชาญจากซีแพคให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมกว่า 100 ห้อง มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีแผนการเตรียมส่งมอบห้องดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ฟิลิปปินส์และ พม่า (ชายแดนแม่สอด) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา เนื่องจากห้องความดันอากาศบวก ซึ่งประกอบขึ้นด้วยนวัตกรรมผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจีมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน โดยแพทย์สามารถสอดมือเข้าไปเพื่อทำหัตถการโดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงและมีการใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเช็ดฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ทั้งนี้ “ห้องความดันอากาศบวก” ยังสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในอนาคตได้ เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการปรับเป็นห้องตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างให้การรักษา

นอกจากนี้หากมีหน่วยงานหรือองค์กรทางการแพทย์ใด สนใจนวัตกรรม “ห้องความดันอากาศบวก” (Positive Pressure Room) ของเอสซีจี สามารถปรึกษาและขอรายละเอียดได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222