มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ชุมชนอิ่มท้องพร้อมอิ่มใจสู้วิกฤติโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการบ้านพักพิงโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) จึงร่วมส่งมอบกำลังใจ และอาหารปลอดภัยให้แก่ญาติผู้ป่วยเด็กและประชาชนที่เข้ารับการรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้บริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักพิงฯ ต่างๆ ในโครงการของทางมูลนิธิฯ ซึ่งอาจได้รับกระทบทางด้านเศษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในประเทศไทยมากว่า 19 ปีผ่านการดำเนินกิจกรรม 3 โครงการหลักได้แก่ห้องสันทนาการโรนัลด์แมคโดนัลด์, หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์แมคโดนัลด์และบ้านพักพิงโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ ซึ่งในแต่ละโครงการมูลนิธิฯได้ดำเนินงานใกล้ชิดกับทีมบุคลาการทางการแพทย์ทำให้เรารับทราบปัญหาและตระหนักถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทางมูลนิธิฯ พร้อมด้วยพันธมิตร ผู้มีจิตอาสา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจ แบ่งปันเมนูอาหารแสนอร่อยให้กับญาติของผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ส่งมอบหลากหลายเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยอย่างปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ ชุดอาหารแมคโดนัลด์ จาก บริษัท แมคไทย จำกัด, เครื่องดื่มมินิทเมด สแปลช จากบริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด, เครื่องดื่ม BSC Corn Soy จากบริษัทไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน), นมตราหมี UHT รสมอลต์เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ไมโล ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าโกโก้ครั้นช์ ซีเรียล พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสแม็กกี้จากบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, ผลิตภัณฑ์นม UHT ไทยเดนมาร์ก และผลิตภัณฑ์ไก่จากบริษัทไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) จํากัด

ปัจจุบัน มูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ ประเทศไทย ดำเนินงาน 3 โครงการหลัก ได้แก่ การสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก โรนัลด์แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Playroom) ณ หอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลของรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 36 ห้องทั่วประเทศเพื่อให้เด็กๆที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงเด็กๆที่รอพบคุณหมอได้ใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ให้บริการผู้ป่วยเด็กไปแล้วกว่า 330,000 คนโครงการที่ 2 คือ หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์แมคโดนัลด์ภายใต้โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ (Ronald McDonald Dental Care Unit) โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิฯพร้อมด้วยพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ให้บริการด้านทันตสุขภาพทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันหน่วยรถฯ ออกเดินทางไปแล้วทั้งสิ้น55จังหวัดให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 33,000 คน หรือโดยเฉลี่ย 6,600 คนต่อปี และอีกหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือบ้านพักพิงโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) ให้บริการที่พักชั่วคราวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราชปัจจุบันบ้านพักพิงฯทั้ง 4 หลังได้ให้บริการที่พักแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กไปแล้วกว่า 38,000 คืนต่อปี โดยภายในปีนี้มูลนิธิฯมีแผนจัดสร้างบ้านพักพิงฯ แห่งใหม่ในต่างจังหวัดเพื่อขยายความช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวมากยิ่งขึ้นต่อไป

ท่านสามารถแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code บนกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand