ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค บริจาคเงินพร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมูลค่า 3 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมสู้ภัยโควิด-19

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่โค โดย นายโอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสมทบทุนจำนวน ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลละ 500,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ มูลค่ากว่า ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โดย นายรังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช โดย ผศ. พญ. สายพิณ เมืองแมน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดย นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ และ มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้จ่ายและหาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19