‘ซิกน่า’ ตอบรับกระแส ‘New Normal’ ขยายระยะเวลา Work from Home ให้พนักงานทำงานจากบ้านได้จนถึงสิ้นปี

ซิกน่า บริษัทผู้นำด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศมาตรการใหม่ ขยายระยะเวลา Work from Home ให้แก่พนักงานในหลายแผนก เพื่อตอกย้ำถึงจุดยืนของแบรนด์ในการส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในยุควิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) รวมถึงเพื่อแสดงภาวะความเป็นผู้นำทางด้านประกันภัยออนไลน์ ที่สามารถใช้เครื่องมือทางดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชนกล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และวิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) โดยองค์กรของเราได้หมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการนวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อที่จะเดินหน้าส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องไปกับแผนพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ในช่วงภาวะวิกฤตที่ผ่านมา เราได้มีการออกมาตรการให้พนักงานบางแผนกสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนในองค์กร ส่วนพนักงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องต้องเดินทางเข้าออฟฟิศ เราก็อำนวยความสะดวกให้ พร้อมกับจัดตั้งจุดคัดกรองให้รัดกุมมากที่สุด เพื่อให้พนักงานของเราวางใจในการเดินทางมาทำงานอย่างไร้กังวล เพราะเรายึดมั่นว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ และเป็นศูนย์รวมแห่งพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ โดยจากที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดี และสามารถให้ผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเคย

คุณชนัญญา จัยสิน รักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชนกล่าวเสริมว่า เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ภายใต้พันธกิจของเราที่ต้องการผลักดันให้ลูกค้าของเราทุกคนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เราจึงได้เล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อต่อยอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยเราได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสำรวจความต้องการของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นแผนประกันที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้มากที่สุดในทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง และเรายังได้นำสื่อทางดิจิทัลเข้ามาช่วย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและลดภาระทางด้านค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์ การส่งกรรมธรรม์ผ่านรูปแบบของ E-Policy การซื้อแผนประกันผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดแคมเปญออนไลน์ต่าง ๆ  และการนำเสนอข่าวสาร สาระประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อ social network ต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับมาตราการดูแลพนักงานและการบริการให้กับลูกค้าข้างต้นได้นำมาใช้ไม่เพียงแต่ ซิกน่า ประเทศไทย เท่านั้น ที่มีมาตรการดังกล่าว แต่ด้วยความเป็นบริษัทประกันเครือยักษ์ใหญ่ที่มีสำนักงานในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซิกน่า ก็ยังคงยึดมั่นและยืนหยัดในหลักการเดียวกัน เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและบุคลากรในองค์กร