ยูโอบี (ไทย) รวมใจพนักงาน ระดมทุนกว่า 4.5 ล้านบาทในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) รวมใจพนักงาน ระดมทุนเงินบริจาคมากกว่า 4.5 ล้านบาท เข้ากองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยได้มอบให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักในต่างจังหวัด เพื่อนำไปสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับโรงพยาบาลทั้ง 5 ประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลชลบุรี และ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ความร่วมมือรวมใจกันในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19  ของกลุ่มธนาคารยูโอบีใน 18 ประเทศทั่วโลกได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม  โดยภายในระยะเวลา 1 เดือนของการระดมทุน สามารถรวมเงินบริจาคเข้ากองทุนได้ทั้งหมดมากกว่า 36.69 ล้านบาท (หรือ 1.65 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) เพื่อนำเงินทุนไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

กองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ เพื่อช่วยลูกค้า ชุมชนและสังคมในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มธนาคารยูโอบี อันสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะยืนเคียงข้างลูกค้า พนักงานและชุมชน เพื่อก้าวผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่ดีขึ้น

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “แม้ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่ทุกคนเผชิญอยู่ขณะนี้ เราได้เห็นการผสานใจร่วมมือกันในหมู่เพื่อนพนักงานและในชุมชนของเรา ผมรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในน้ำใจของพนักงานยูโอบีทุกคน ที่ทำให้เราได้เห็นยอดจำนวนผู้ร่วมบริจาคที่สูงมากเท่านี้ แม้ในระยะเวลาเปิดรับบริจาคที่สั้นที่สุด เราหวังว่าความร่วมมือร่วมใจของพวกเราในครั้งนี้จะช่วยโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป”

นอกจากกองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารยูโอบี (ไทย) ยังได้จัดกิจกรรมส่งกำลังใจผ่านงานศิลปะ ด้วยเชื่อมั่นในพลังของศิลปะว่าสามารถช่วยบรรเทาจิตใจและสร้างกำลังใจให้คนในประเทศก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้ โดยเชิญชวน 10 ศิลปินชนะเลิศการประกวดจิตรกรรม ยูโอบีตลอด 10 ปี มาร่วมสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความเป็นหนึ่งเดียว และความหวัง เผยแพร่ให้กับทุกคนในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธนาคาร