“ซาบีน่า” ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าส่งมอบให้เด็กที่ขาดแคลน ผ่านโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

นายบีไยกุมาร ปานเดย์ ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ และนางสาวณีรนุช อัยราน้อย ผู้จัดการฝ่าย OEM  บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบหน้ากากผ้าแบรนด์ “ซาบีน่า” จำนวน 25,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายของโรงพยาบาล ในโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight Covid (#TKFC)”  ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-8 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด ให้เกียรติรับมอบ ที่กระทรวงสาธารณสุข

โอกาสนี้ บมจ.ซาบีน่า ยังเข้าร่วมโครงการ “Thai Kids Fight Covid ซื้อ 1 บริจาค 1” เพียงซื้อหน้ากากผ้า  1 ชิ้น เท่ากับมอบอีก 1 ชิ้น เข้าโครงการมอบหน้ากากผ้าให้นักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนหน้ากากผ้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563