ตลาดแรงงานวิกฤต ตัวเลขคนตกงานสูง Globish คลอดหลักสูตร English for Career Prep สร้างโอกาสได้งาน

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเผยแนวคิดพัฒนาทักษะการทำงานต้องครบเครื่อง เตรียมความพร้อมคว้างานในยุคตลาดแรงงานวิกฤต หลังสึนามิโควิด-19 ซัดระบบเศรษฐกิจกระทบทั่วโลก ชี้ตัวเลขคนตกงานจากการถูกเลิกจ้างกว่า 8.4 ล้านคน ขณะที่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอีก 5.2 แสนคนส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตำแหน่งงานในตลาดอย่างเข้มข้น ชี้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 3 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งยังพบนายจ้างต้องการรับพนักงานและนักศึกษาจบใหม่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษมากถึง 62% และยังมีโอกาสได้งานและเงินเดือนสูงขึ้น 30% ล่าสุด Globish พัฒนาหลักสูตร English for Career Prep เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะภาษาในระยะเวลา 3 เดือน มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานไทยเพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมตั้งเป้าจะมีกลุ่ม ‘เด็กจบใหม่’ สนใจเรียนถึง 63%จากสถิติที่สำรวจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Group Of AsianBusiness people with casual suit working with happy action and celebrate in the modern Office, people business group concept

นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish)เผยว่า จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย นอกเหนือจากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจชะลอตัวแล้ว วิกฤติครั้งนี้ส่งผลให้มีตัวเลขคนตกงานในตลาดแรงงานจำนวนมาก โดยล่าสุดพบอัตราเลิกจ้างในตลาดแรงงานสูงขึ้นกว่า 8.4 ล้านคน ซึ่งธุรกิจหลัก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และมีอัตราการเลิกจ้างสูงสุด ได้แก่ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ สายการบิน โรงแรม และธุรกิจภาคบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีหลายธุรกิจที่เริ่มได้รับผลกระทบตามมา เช่น ธุรกิจยานยนต์ ส่งออก และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กนักศึกษาจบใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมอีกกว่า 5.2 แสนคน

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ด้านสถิติทั่วโลกยังพบว่าเด็กจบใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสวนทางกับตำแหน่งงานมีปริมาณเท่าเดิม ทำให้ตำแหน่งที่เปิดรับมีการปรับมาตรฐานตั้งเป้าคุณสมบัติ และทักษะที่สูงมากขึ้น ซึ่งในภาวะเช่นนี้ ใครยิ่งปรับตัวได้เร็วยิ่งมีโอกาส มีความพร้อมกว่าย่อมได้เปรียบ อย่างไรก็ดี วันนี้คำว่า แค่อยู่กับที่ก็เท่ากับถอยหลังแล้ว เห็นได้ชัดจากความเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานไทย ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงและกลุ่มคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นมากกว่า ดังนั้น การรีสกิล และอัพสกิล จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดยุคใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยพบสำรวจระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศทั่วโลกปี 2019 ของ EF Education First พบประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 74 จาก 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดีในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ พบว่าทักษะที่นายจ้างทั้งในและต่างประเทศกว่า 62% มองหาจากพนักงานและนักศึกษาที่จบใหม่ คือ ทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ และภาษาอังกฤษยังเป็นหนึ่งในสามทักษะสำคัญที่ผู้สมัครงานต้องมี ส่งผลให้การมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ เป็นส่วนช่วยสำคัญให้ก้าวหน้าในการทำงานได้มากขึ้นและ  “ภาษาอังกฤษ” กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ของมนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันต้องมี เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสได้งานที่ดีกว่าและ เงินเดือนที่สูงกว่าโดยเฉลี่ย 30% ในสายงานเดียวกัน และเติบโตก้าวหน้าในสายงานได้มากกว่าในยุคที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง

นอกจากนี้ Globish ได้ทำการวัดผลขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ และวัยเริ่มต้นทำงานที่สมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ พบว่านักศึกษาจบใหม่ และวัยเริ่มต้นทำงานในช่วงอายุ 21 – 25 ปี 57% มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการทำงานทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะไม่ให้คนไทยพลาดโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคต Globish จึงได้พัฒนาหลักสูตร English for Career Prep เพื่อตอบโจทย์การอัพสกิลพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เตรียมความพร้อมให้กลุ่มนักศึกษาจบใหม่โดยเฉพาะ ด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์ Interactive เป็นบทเรียนที่เสริมทักษะ พร้อมเทคนิคการสื่อสารสำหรับสัมภาษณ์งาน และเส้นทางอาชีพกับการทำงานจริงในอนาคตโดยเฉพาะ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้พร้อมลงสนามแข่งขันตลาดแรงงานหลังวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ ซึ่งจากสถิติผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ 62% มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่การทำงาน

นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัดเผยว่า สำหรับหลักสูตร English for Career Prep ครั้งนี้ เราเน้นพัฒนามาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ในการพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจให้มีทักษะที่เป็นต้องการของตลาดแรงงานในยุคหลังโควิด-19 โดยเฉพาะ ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียน รูปแบบการเรียน และเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ จะเน้นการนำเสนอความคิด พัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการสมัครงานและการสัมภาษณ์ สร้างโอกาสให้เป็นที่ต้องการของตลาดในการสมัครงาน เสริมความแข็งแกร่งในภาวะการแข่งขันที่จะพบเจอในโลกแห่งการทำงาน

โดยหลักสูตรการเรียน English for Career Prep ผู้เรียนจะผ่านการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน ด้วยมาตรฐานหลักสูตรจะอยู่ในระดับ G2-G3 เทียบเท่ากับ CEFR Level A2 โดยระยะการเรียนตลอดหลักสูตรในเวลา 3 เดือน จะประกอบด้วยคลาสเรียนฝึกฝนเตรียมความพร้อมจำนวน 21 คลาส แบ่งเป็น คลาสบังคับ 12 ครั้ง คลาสแบบบทเรียนเลือกได้ 6 ครั้ง และคลาสสนทนาแบบ Free Talk อีก 3 ครั้ง ซึ่งทุกบทเรียนต่างอ้างอิงจากรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานต้องการ และเน้นให้สามารถสื่อสารได้จริงในการทำงาน คลาสบังคับ 12 ครั้ง จะประกอบด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย อาทิ Vocabulary, Phonology, Contrastive-Analysis, Grammar, Pole-play และPerformance Practice ที่จำลองการสัมภาษณ์งานจริง และนอกจากนี้ยังร่วมด้วยคลาสเลือกเรียนเองที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในทั้งสองระดับ ประกอบด้วย Job Interview ที่เน้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน และ Persuasive Communication ที่เน้นการเจรจาต่อรอง เป็นต้น

Group of Business People Working on an office Desk

สำหรับผู้ที่สนใจ Globish หลักสูตรการเรียน English for Career Prep ต้องอยู่ในสถานะนักศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย โดยบัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุ สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางhttps://bit.ly/globishcareerprepหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามอัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมเพิ่มเติมได้จากทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊คแฟนเพจ@speakglobish

เกี่ยวกับโกลบิช (Globish)

Globish โดย บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพEdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในรูปแบบ Live English Classroom ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ “Empower People for Growth” โดยมุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพคนไทยให้ไม่พลาดโอกาส ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต จากความตั้งใจที่อยากให้คนไทยทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง มีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในการทำงานด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัด ทางภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ