เป็นปลื้ม 2 วันแรก นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน MINT เติบโตไปพร้อมผู้นำธุรกิจระดับโลก

นักลงทุนในตลาดหุ้นแห่กันไปใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน MINT ตั้งแต่ 2 วันแรกที่ MINT ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้ ซึ่งไมเนอร์กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นไว้ที่ 8.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ และราคาเสนอขาย 17.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาพิเศษเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น แถมฟรีวอแรนต์อายุ 3 ปี MINT-W7 ในอัตราส่วน 22 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ 21.60 บาท ผู้ใดสนใจสามารถจองซื้อได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ ผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th หรือ สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้ประกาศเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอันเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ MINT ได้กำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้นนี้ที่ 17.50 บาทต่อหุ้น ในจำนวน 563,293,276 หุ้น พร้อมกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นไว้ที่ 8.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของ MINT มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคมนี้และยังสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิจองซื้อได้อีกด้วย

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 17.50 บาทนี้ คือราคาพิเศษเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ได้หุ้นเพิ่มทุนในราคาพิเศษที่สุด นอกจากราคาที่เป็นที่โดนใจของเหล่านักลงทุน MINT ยังเตรียมจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 หรือ  MINT-W7 ในอัตราส่วน 22 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ 21.60 บาท กำหนดใช้สิทธิระยะเวลา 3 ปี ให้ผู้ถือหุ้นฟรี โดยบริษัทฯ กำหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) เป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กำหนดใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี นักลงทุนจึงแห่กันไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างครึกครื้นตั้งแต่ 2 วันแรกของช่วงเวลาการจองซื้อ

ส่วนรายละเอียดในการจองซื้อ บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการตั้งแต่เวลา 9.00น. – 16.00น. โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่วนการจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.thหรือ สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม นอกจากนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซื้อต่อไป

การลงทุนไม่ควรดูแค่ปัจจุบัน แต่ต้องคำนึงถึงอนาคตด้วย ไม่ใช่แค่ราคาเสนอขายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน แต่ยังมีวอแรนต์อายุ 3 ปีให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นในราคาที่คุ้มค่าในอนาคต เพื่อนักลงทุนจะได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ระดับโลกผู้นำธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์