เทสโก้ โลตัส ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกในประเทศไทย ที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน

นอกจากความหลากหลายทางเพศแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ศาสนา เชื้อชาติ และความเชื่ออื่นๆ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงานทุกคน (Diversity & Inclusion) ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “60 ยังแจ๋ว” เปิดรับผู้สูงอายุทำงานที่สาขาทั่วประเทศ การสร้างอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย การจัดโปรแกรมผู้จัดการฝึกหัด รือ Management Trainee Programme สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง หรือแม้กระทั้งการจัดกิจกรรม Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) แก่พนักงานในเดือนที่ผ่านมา ทั้งยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employer Thailand 2019) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน