ซิตี้ ประกาศร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอายุ 50 ปี ครั้งสำคัญของ ปตท.

ซิตี้ ประกาศการเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อายุ 50 ปี  ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศฉบับแรกของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

ซิตี้ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอายุ 50 ปี ในภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศสำหรับตลาดเกิดใหม่ที่มีอายุยาวนานที่สุด ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลกและจะช่วยเพิ่มความสามารถในระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  โดยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวจะให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทน 3.70% อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับประเทศไทยที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อการลงทุนในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย