กสิกรไทย เปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” เบี้ยถูกสุดเริ่มต้น 99 บาทคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 50,000 บาท

กสิกรไทย ตอกย้ำกลยุทธ์เสริมสร้างเกราะป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้าอันเกิดจากปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ให้สามารถเริ่มต้นมีประกันพื้นฐานชั้นดีที่มีความครอบคลุมและคุ้มค่า รับมือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และ ครอบคลุมโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี โดยเปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” โรคระบาดยอดฮิตในช่วงหน้าฝนเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นเพียง 99 บาท

ข้อมูลจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคคาดว่าในปี 2563จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 140,000 รายทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ5-14 ปีและผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลเอกชนอยู่ที่30,000 – 90,000 บาทต่อรายการทำประกันภัยจึงเป็นอีกตัวช่วยในการรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย เปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-70 ปี เบี้ยประกันถูกเริ่มต้นเพียง 99 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะไข้เลือดออกสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง  และได้รับเงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้ลือดออก สูงสุดวันละ 1,800 บาท เมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานสูงสุด 30 วันตอบโจทย์กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อประกันไข้เลือดออกให้กับบุตรหลาน รวมถึง ผู้สูงอายุ และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการความคุ้มครอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออกได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/32lQVJA หรือ K-Contact Center โทร. 02 888 8888

แผนคุ้มครองของ “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก”

 

ความคุ้มครองประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น (แบบจ่ายตามจริง) ไม่เกินวงเงินสูงสุดของการเข้ารักษาตัวครั้งหนึ่ง  

10,000

 

30,000

 

50,000

เงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน(IPD)อันเนื่องจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น (สูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน) ชดเชยวันละ  

1,200

 

1,500

 

1,800

อายุการรับประกันภัย (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
1 – 70 ปี 99 199 399