ได้เวลาช่วยโลกแล้ว….ทรูปลูกปัญญา เปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสังคม True Young Producer Award 2020

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 16 True Young Producer Award 2020 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรูปลูกปัญญา โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ จัดขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจด้านการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม โดยผนึกกำลัง ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 โดย ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธาน CSR พร้อมด้วยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดย Dr.Benno Boer Sciences Section UNESCO Bangkok Office และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการฯ และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.สพญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ณ ห้องสมุดชั้นใต้ดิน อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบัน ทุกคณะ ทุกชั้นปีทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยร่างไอเดีย เตือนใจการใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลทุนการศึกษา และทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผลงานผ่านสตอรี่บอร์ดความยาวไม่เกิน 60 วินาที เริ่มส่งผลงานโชว์ไอเดียเจ๋งๆให้สังคมได้รับรู้ตั้งวันนี้ – 25 กันยายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา โทร. 02-858-6279 – 089-1396064 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สตอรี่บอร์ด
และสมัครได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/12/True-Young-Producer-Award และ https://bit.ly/Trueidypa