Meat Avatar เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต Plant-based Meat “หมูสับจำแลง”

คุณวิภู เลิศสุรพิบูล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Meat Avatar เนื้อสัตว์จำแลง (Plant-based Meat) กล่าวว่า “ในปัจจุบัน สังคมยังขาดความตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันของพวกเขา ที่กำลังส่งผลกระทบต่อปัจจัยรอบด้านแทบทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมด้านการบริโภค โดยวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารอย่างเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อวัว เนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ล้วนมาจากอุตสาหกรมปศุสัตว์ที่ต้องใช้ทรัพยกรธรรมชาติมหาศาล ทั้งพื้นที่และแหล่งน้ำ นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยขององค์การสหประชาชาติพบว่า ก๊าซมีเทนที่ผลิตออกมาจากตัวสัตว์เหล่านั้นจะลอยสู่อากาศและกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกมากถึง 14.5% จากทั้งหมด ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังไม่รวมปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภค ที่จากงานวิจัยของ องค์อนามัยโลก พบว่าผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 18% เนื่องจากสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เติบโตตามธรรมชาติ มีการให้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและรักษาโรคติดต่อในฟาร์ม ทำให้สารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้มีโอกาสตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปเปรียบเสมือนการสูบบุหรี่มือสอง เพื่อบรรเทาปัญหาทั้ง 2 ด้านให้กับคนไทย เราจึงได้พัฒนาเนื้อสัตว์จำแลงนี้ขึ้น ให้มีรูป รส กลิ่น เนื้อสัมผัส รวมถึงสารอาหาร ให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการรับประทานอาหารมาก”

“โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเรา คือ อาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก (Plant-based Food) ซึ่งถูกพัฒนาและวิจัยให้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์จากต่างชาติ ที่มีราคาสูงและคนทั่วไปไม่สามารถรับประทานเป็นกิจวัตรได้ อีกทั้งไม่ตอบโจทย์การเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่จะมาแทนเนื้อสัตว์ในระยะยาว เราจึงมุ่งมั่นที่จะสรรหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและราคาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรา ตัวอย่างเช่น หมูกรอบจำแลง ที่เราใช้การแยกส่วนประกอบต่างๆของถั่วเหลือง มาผสมให้ได้สีและเนื้อสัมผัสที่คล้ายหมูกรอบของจริง หรือ หมูสับจำแลง ที่เราพึ่งเปิดตัว ก็พัฒนามาจากการนำเห็ดหอมและถั่วเหลืองมาผสมให้ได้ความเด้งที่เหมือนเนื้อหมูและมีผิวสัมผัสที่เหมาะสม”

โดยผลิตภัณฑ์ หมูสับจำแลง นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดมทุน “Meat Avatar Plant-Based Meat for Everyone”  ที่ตั้งเป้าหมายระดมทุนไว้ที่ 200,000 บาท ด้วยการจัดจำหน่าย ชุดคู่หูกู้โลก แบบพรีออร์เดอร์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ล่าสุดอย่างหมูสับจำแลง จำนวน 2 กล่อง และ หมูกรอบจำแลงจำนวน 1 กล่อง ในราคา 399 บาท รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ ผ่านสินวัฒนาคราวด์ฟันดิง เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของ Plant-based Meat และสื่อสารถึงความสำคัญด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาสนับสนุนไปพร้อมกัน ทั้งนี้เมื่อโครงการสำเร็จ เราจะสามารถลดการบริโภคหมูได้หลายพันกิโลกรัม ซึ่งนั่นหมายถึงเราจะสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกลงไปได้ถึง 32 ตัน อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติได้ถึง 4.7  ล้านลิตร และยังรักษาผืนดินที่ต้องเอาไปเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคได้อีกกว่า 45,000 ตรม. เลยทีเดียว คุณวิภูกล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Meat Avatar Plant-Based Meat for Everyone” สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมสนับสนุนได้ทาง https://social.sinwattana.com/meatavatar หรือติดต่อโดยตรงได้ทาง Line: @sinwattanacf

ขณะที่ สินวัฒนา เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนคราวด์ฟันดิงออนไลน์เต็มรูปแบบที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ระดับสากล ปัจจุบันให้บริการการระดมทุนใน 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Social Crowdfunding Platform ที่มุ่งเน้นโครงการระดมทุนที่พัฒนาสังคม และ Equity Crowdfunding Platform ที่เปิดระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยและนักลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Debt Securities Crowdfunding Platform การระดมทุนในลักษณะของการกู้ยืม หรือหุ้นกู้ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต ด้วยความเชื่อว่าเราจะสามารถมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิวัติเศรษฐกิจของธุรกิจด้วยการพัฒนแหล่งเงินทุน เพราะ “Never Let Funding Be Your Showstopper-เราจะไม่ให้เงินทุนเป็นอุปสรรคของคุณ” ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินวัฒนาได้ที่  https://www.sinwattana.com