เทสโก้ โลตัส รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสชั้นนำของประเทศ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส พร้อมด้วย นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ร่วมรับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยถือว่าเป็นหนึ่งองค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้รับใบประกาศนียบัตรในฐานะสมาชิกหนึ่งในผู้บุกเบิกการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเน้นย้ำการบริหารงานอย่างโปร่งใส ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยรวมถึง เทสโก้ โลตัส ในฐานะหนึ่งในผู้นำของธุรกิจค้าปลีกไทย การรับใบประกาศในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักการของบริษัท “Doing the Right Thing”