มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทหาร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2563 โดยมี พลตรี วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน