ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดพิธีปิดโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่ 1 เติมเต็มศักยภาพนักพัฒนาเทคโนโลยีไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดพิธีปิดหลักสูตร “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)”  รุ่นที่ 1 หลักสูตรติวเข้มเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ 360 องศา ให้กับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย (Tech company) ครอบคุลมทักษะการบริหารจัดการ การตลาดยุคใหม่  การบริหารการเงิน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยเติมเต็มศักยภาพให้นักพัฒนาเทคโนโลยีไทยพร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเต็มตัว และสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรมหลักสูตร IBE และหลักสูตรอื่นๆ ของธนาคาร ผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่ประสบความสำเร็จเกิดการร่วมธุรกิจจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมี นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ และดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 30 คน ทั้งนี้พิธีได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)