สถาบันประสาทวิทยาจับมือกสิกรไทย เปิดตัวแอปPNI PLUSตัวช่วยพบแพทย์ยุคนิวนอร์มอล ลดความแออัดในการรับบริการเข้าถึงได้ทุกสิทธิ์การรักษา

สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว PNI PLUS แอปพลิเคชันทันยุครับชีวิตวิถีใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการการรักษาโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังสำหรับคนไทยทั้งประเทศให้ง่ายขึ้นช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล ตอบโจทย์การใช้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า PNI PLUS เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยทำให้โรงพยาบาลของรัฐก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital ที่แท้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับประชาชนคนไทยผู้รับบริการห่างออกไปตรงกันข้ามแอปพลิเคชัน PNI PLUS จะเป็นตัวกลางที่เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งสถาบันประสาทวิทยามุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการที่ง่ายและสะดวกมากโดยเริ่มต้นจากที่บ้านตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยตรวจสอบสิทธิ์การรักษาซึ่งเป็นแนวทางปกติของโรงพยาบาลภาครัฐสามารถทราบขั้นตอนและจำนวนคิวที่ต้องรอโดยในระหว่างนี้ผู้รับบริการสามารถไปนั่งรับประทานอาหารหรือทำธุระต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคิวตรวจและเมื่อใกล้ถึงเวลารับบริการจะมีการแจ้งเตือนจึงค่อยเดินทางมายังจุดรับบริการซึ่งถือเป็นการให้บริการแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอล (New Normal) ที่จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช่นในปัจจุบัน

นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเปิดเผยว่าแอปพลิเคชัน PNI PLUS ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ของสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้หลักของสถาบันประสาทวิทยาและบางส่วนเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพที่มีความยากลำบากต่อการเข้ามารับการรักษาในแต่ละครั้งจึงต้องมีญาติมาด้วย โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยมารักษาประมาณ 400-600 รายต่อวัน หรือกว่า 9,900-12,000 รายต่อเดือนโดยในวันที่มีคลินิกเฉพาะโรคจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีก 250-350 รายต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างหนาแน่นทำให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการต้องรอคอยเป็นเวลานาน ดังนั้นการจะนำเทคโนโลยีใดมาใช้จึงต้องทำให้ขั้นตอนการเข้ารับบริการง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้นแต่หากผู้รับบริการท่านใดไม่ถนัดก็ยังเปิดช่องทางให้บริการแบบปกติซึ่งจะได้รับการบริการที่สะดวกสบายไม่แตกต่างจากการใช้แอปพลิเคชันเนื่องจากเมื่อมีผู้รับบริการส่วนหนึ่งหันไปใช้แอปพลิเคชันก็จะทำให้ผู้ขอรับบริการตามช่องทางปกติมีจำนวนลดลงจึงเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ใช้ PNI PLUS ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือ การลดระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละขั้นตอนซึ่งช่วยให้ผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยจัดสรรเวลาพบแพทย์ในแต่ละครั้งได้ดียิ่งขึ้น

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมพัฒนาแอปพลิชันให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วหลายแห่ง  โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ มาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์ให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันประสาทวิทยา สถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังของกรมการแพทย์ ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมากในแต่ละวันการลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจึงเป็นโจทย์สำคัญซึ่งแอปพลิเคชัน PNI PLUS เอื้อประโยชน์ทั้งต่อ “ผู้รับบริการ” ได้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ช่วยลดเวลาการเข้ารับบริการในขั้นตอนต่างๆ ที่สั้นลง และ “ผู้ให้บริการ” ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สามารถบริหารจัดการการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดงานการให้บริการที่ไม่จำเป็นลงมีเวลาไปปฏิบัติงานอื่นที่เพิ่มคุณค่าให้กับโรงพยาบาลและผู้รับบริการมากขึ้น

นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยยังได้เชื่อมต่อบริการทางการเงิน ให้สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน PNI PLUS ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต QRCODEหรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันK PLUS  ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่สามารถชำระเงินค่ารักษาภายใน5 นาที จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และผู้ใช้บริการยังสามารถบริจาคเงินให้กับสถาบันประสาทวิทยาผ่านระบบ e-Donation บนแอปพลิเคชันเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานการบริจาคนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการบริหารจัดการเงินของสถาบันประสาทวิทยา เช่น ลดความยุ่งยากด้านการบริหารเงินสดประจำวัน  และลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในห้องการเงิน เป็นต้น อีกทั้งตัวแอปพลิเคชัน ยังจะบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยของแพทย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประวัติการรับยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อการรับการรักษาต่อต่างโรงพยาบาล โดยธนาคารกำลังพัฒนาแอป PNI PLUS ให้สามารถชำระเงินและเพิ่มข้อมูลผลการตรวจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงต้นปีหน้า

ทั้งนี้ผู้รับบริการของสถาบันประสาทวิทยาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PNI PLUS โดยสามารถค้นหาได้จากทั้งระบบปฎิบัติการ Android และ IOS เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็สามารถเปิดใช้บริการได้ทันทีโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์พร้อมที่จะพัฒนาระบบการให้บริการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการเพื่อประชาชนคนไทยมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขมีความสุขเพื่อระบบสุขภาพของคนไทยที่ยั่งยืน