ผลประกอบการธุรกิจของ เฮงเค็ล โดยรวมยังเติบโตดี แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

เฮงเค็ล รายงานมียอดขายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อยู่ที่ 9,485 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 6.0 โดยมีผลประกอบการลดลงสุทธิ ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เฮงเค็ล ยังได้กำไรจากการดำเนินงานซึ่งปรับแล้วที่ 1,191 ล้านยูโรในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 ต่ำกว่าช่วงเลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 27.5 โดยที่อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ ร้อยละ 12.6 ลดลง 370 เบสิสพอยท์ (หรือ 3.7 เปอร์เซ็นต์เทจพอยท์) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ร้อยละ 16.3

“ในช่วงครึ่งแรกของปี เฮงเค็ลได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และอุปสงค์ที่ลดลงอย่างฉับพลันในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในช่วงเวลาวิกฤติการณ์ทั่วโลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นนี้ เราได้มุ่งเน้นในการดูแลพนักงาน กลุ่มลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ พร้อม ๆ กับให้การสนับสนุนชุมชน เราขอขอบคุณในความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทีมงานทั่วโลกของเรา ที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของช่วงครึ่งแรกของปี 2563ได้ ความหลากหลายของธุรกิจเราทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมช่วยให้เราสามารถลดผลกระทบต่อยอดขายรวมและผลกำไรของเราจากวิกฤติในครั้งนี้” นายคาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮงเค็ล กล่าว

ในช่วงหกเดือนแรก ธุรกิจเทคโนโลยีกาวได้รับผลกระทบหลักจากอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยยะของลูกค้ารายใหญ่ ๆ ของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ได้รับผลกระทบอย่างมากในธุรกิจร้านทำผม จากมาตรการการสั่งปิดในหลายประเทศ ในทางกลับกันธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมีการเติบโตอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด

ตลาดเกิดใหม่มีการเติบโตของยอดขายลดลงร้อยละ 2.6 (Q2: ลดลงร้อยละ 7.1) ตลาดที่พัฒนาแล้ว มีการเติบโตของยอดขายลดลงร้อยละ 6.9 (Q2: ลดลงร้อยละ 10.9) ยุโรปตะวันตกมีการเติบโตของยอดขายลดลงร้อยละ 8.0 (Q2: ลดลงร้อยละ 11.6) ในขณะที่ยุโรปตะวันออกมีการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 (Q2: ลดลงร้อยละ 3.8) และในแอฟริกาและตะวันออกกลาง มีการเติบโตของยอดขายร้อยละ 4.2 (Q2: โตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4)  ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ มียอดขายลดลงร้อยละ 6.4 (Q2: ลดลงร้อยละ 10.9) ภูมิภาคละตินอเมริกามียอดขายลดลงร้อยละ 11.4 (Q2: ลดลงร้อยละ 20.1) สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มียอดขายลดลงร้อยละ 6.4 (Q2: ลดลงร้อยละ 7.2)

ความยั่งยืนนั้นเป็นหนึ่งในจุดแข็งหลักของเฮงเค็ล เพื่อเร่งความมุ่งมั่นและความพยายาม เฮงเค็ลได้กำหนดขั้นตอนและเป้าหมายที่ชัดเจนไว้แล้ว ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือการเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี พ.ศ.2583 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เฮงเค็ลเป็นบริษัทระดับโลกแห่งแรกที่ออกพันธบัตรเพื่อลดขยะพลาสติก โดยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านยูโร ซึ่งจะจัดสรรให้โครงการและการใช้จ่ายในกิจกรรมของเฮงเค็ลที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะพลาสติก การออกพันธบัตรนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเฮงเค็ลที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดขยะพลาสติก รวมถึงแนวทางการเงินที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังได้พัฒนาการออกแบบ เครื่องมือรีไซเคิล “EasyD4R” ที่ช่วยประเมินการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ของเฮงเค็ลที่บริษัทและหน่วยงานอื่น  ๆ สามารถนำไปใช้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมแค่บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์วัสดุอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น กระดาษ แก้ว หรืออลูมิเนียม

เฮงเค็ลได้กำหนดให้กระบวนการเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งแกนหลักในการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของบริษัท ในช่วงครึ่งปีแรก ยอดขายจากช่องทางดิจิทัลของเฮงเค็ลในส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ทำให้ยอดขายในช่องทางดิจิทัลของเฮงเค็ลมีส่วนแบ่งเข้าใกล้ช่วง15%ของยอดขายทั้งหมด การตั้งหน่วยธุรกิจใหม่อย่าง “ธุรกิจดิจิทัล” สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเฮงเค็ลที่ต้องการเป็นผู้นำธุรกิจด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม และนำมาซึ่งมูลค่าที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า ดังนั้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน เฮงเค็ลจึงได้เปิดตัวรูปแบบการดำเนินงานแบบใหม่สำหรับกิจกรรมดิจิทัลและไอที พร้อมกับนำทีมไอที ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล ทีมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ  HenkelX Ventures นำทีมโดยผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารของเฮงเค็ล

มาตรการเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19

ในช่วงวิกฤตินี้ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเฮงเค็ล บริษัทได้ออกมาตรการดูแลป้องกันสุขภาพที่หลากหลายมาตั้งแต่เริ่มต้น และในขณะเดียวกัน เฮงเค็ลได้ตั้งใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป

นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังได้จัดโครงการช่วยเหลือทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการบริจาคเงินให้แก่กองทุน COVID-19 Solidarity Response ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ (UN)  และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกแล้วทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น เฮงเค็ลยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยส่วนบุคคลและภายในบ้านมากกว่า 5 ล้านชิ้น และได้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่โรงงานของบริษัท สำหรับความช่วยเหลือในระดับโลกนั้น เฮงเค็ลได้ผลิตและบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อมากกว่า 111,000 ลิตร เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานด้านสุขภาพและโรงพยาบาล จนถึงปัจจุบันนี้ เฮงเค็ลได้ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ไปมากกว่า 500 โครงการในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยช่วยเหลือผู้คนกว่า 5 ล้านคนที่กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนจากวิกฤติการณ์โควิด-19

“ในช่วงวิกฤติ เราไม่มีการออกนโยบายลดระยะเวลาในการทำงาน ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือลดจำนวนพนักงานเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยสรุปแล้ว เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายอย่างมาก” นายคาร์สเทน โนเบล กล่าว

เกี่ยวกับเฮงเค็ล

เฮงเค็ล ดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่สมดุลและหลากหลาย บริษัทฯ เป็นผู้นำในสามกลุ่มธุรกิจทั้งในธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ (Laundry & Home Care and Beauty Care businesses) เฮงเค็ลเป็นผู้นำในหลายตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนานกว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2562 เฮงเค็ลมียอดขายมากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และมีผลกำไรดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,200 ล้านยูโร เฮงเค็ลมีพนักงานมากกว่า 52,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีความหลากหลายมีความมุ่งมั่น รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และมีคุณค่าร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการยกย่องจากดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศต่างๆ หุ้นบุริมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ DAX ของเยอรมนี ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่ www.henkel.com