“ดีป้า” จับมือ EdVISORY เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “JUMPSTART 2020: Startup ไทย Jump ให้ไกลกว่าที่ฝัน”

ดีป้า โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) ร่วมกับ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด (EdVISORY) ผู้ให้บริการพัฒนา EdTech สัญชาติไทย จัดโครงการ “JUMPSTART 2020: Startup ไทย Jump ให้ไกลกว่าที่ฝัน” โครงการบ่มเพาะธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ที่จะช่วยต่อยอดไอเดียดิจิทัลสตาร์ทอัพไปสู่ตลาดจริง พร้อมเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ เพิ่มอัตราการอยู่รอดและเติบโตก้าวสู่ระดับสากลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลของประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2563

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ตามนโยบายของ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือ ดีอีเอส ได้มอบหมายให้ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทยให้แข็งแรงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผ่านการบ่มเพาะ การ Matching ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนอย่างรอบด้านผ่านมาตรการต่าง ๆ ของดีป้า ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของสินค้าและบริการด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะพัฒนาธุรกิจดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ภาคประชาชน ซึ่งสำหรับโครงการ JUMPSTART 2020 นี้ ถือเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ยังคงเป็นการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นทั้งวิทยากร และ เมนทอร์ เพื่อจะมาช่วยสกัดไอเดียของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อยอดมาสู่การปรับใช้ได้จริง

“ดีป้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้จะมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย จริงอยู่ว่า ปัจจุบันมีสินค้าและบริการดิจิทัลในท้องตลาดมากมายที่เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ แต่ต้องยอมรับว่าโดยส่วนมากบริการเหล่านั้นมาจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประเทศไทยควรมีสินค้าหรือบริการดิจิทัลที่เป็นของไทยเอง ให้คนไทยได้มีตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและศักยภาพเทียบเท่า หรือ ทดแทนการใช้ของต่างประเทศได้ ซึ่งล้วนต้องเกิดจากดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทยนั้นเอง ดีป้าจึงเร่งบ่มเพาะ ให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพแข็งแรงขึ้น เข้าใจการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และอยู่รอดให้ได้ในอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้ไกลในระดับสากล” ผอ.ใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม

สำหรับโครงการ “JUMPSTART 2020: Startup ไทย Jump ให้ไกลกว่าที่ฝัน” เป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ที่จะช่วยต่อยอดไอเดียของดิจิทัลสตาร์ทอัพสู่ตลาดจริง ผ่าน Active Learning จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ และ เมนทอร์มากประสบการณ์กว่า 30 ท่าน สับเปลี่ยนมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผ่านกิจกรรม Workshop Live Talk และ Coaching Session ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในปีนี้ดีป้าได้ร่วมกับ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด (EdVISORY) ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการศึกษา และ เทคโนโลยีด้านการศึกษา มาเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพครอบคลุมทุกมิติ

ดร.ณัฐพล กล่าวเสริมว่า ดีป้าตั้งใจให้โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมได้จริง รวมถึงสามารถต่อยอดเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพ ให้มีความเข้มแข็งพร้อมพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมจะผ่านระบบออนไลน์ตลอดโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทาง bit.ly/JUMPSTART-2020 โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: depa Thailand หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email : jumpstart.2020@edvisory.co.th หรือ โทร 098-276-9549 เวลา 09.00-18.00 น.