MQDC แนะวิธีดูแลสุขภาพจิตทุกวัย รับวิถีใหม่ สุขใจอย่างยั่งยืน กับเสวนา “MQDC Mental Health Forum2020” ที่คุณห้ามพลาด!!

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) สานต่อพันธกิจ ‘For All Well-Being’ สร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน จัดเสวนาออนกราวด์และออนไลน์  “MQDC Mental Health Forum2020” พร้อมคอนเซ็ปท์ “ดูแลสุขภาพจิตทุกวัย รับวิถีใหม่ สุขใจอย่างยั่งยืน” เปิดพื้นที่เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต จำนวน 6 ท่าน นำโดย

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กับหัวข้อ “7 Built-Environment Elements for Mental Healthcare”

ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กับ “เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว”

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ “เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตคนวัยทำงาน”

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง จิตแพทย์ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ”

คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต FutureTales Lab โดยบริษัท MQDC  กับ  “อนาคตของการดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทย”

คุณกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการบริษัท MQDC กับ “สุขภาพจิตดี เริ่มต้นที่บ้าน บทบาทของบริษัทอสังหาริมทรัพย์กับการดูแลสุขภาพจิต”

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ FutureTales Lab ชั้น 8 อาคาร 101 True Digital Park ปุณณวิถี และทาง Facebook Live

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ผ่าน Facebook Live ร่วมแชร์มุมมองและไอเดียง่ายๆ สำหรับคนทุกวัยที่กำลังหาวิธีการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตจากสภาพสังคมเศรษฐกิจ และสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากโซเชียลดิสรัปชั่น และ สถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมใจเตรียมความพร้อม ช่วยบรรเทาปัญหาจากความเครียดให้กับตนเองและคนใกล้ตัว พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมฟังส่งคำถามถึงกูรูและผู้เชี่ยวชาญผ่านเฟซบุคและตอบกันแบบสดๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขต่อไปอย่างยั่งยืน

สามารถสอบถามข้อมูลและร่วมติดตามเนื้อหาเสวนาแบบออนไลน์ได้ที่

Facebook: MQDC – Magnolia Quality Development Corporation

Hashtag: #MQDC #ForAllWellBeing #MQDCFORALLWELLBEING