เครือซีพี ระดมพลังเครือข่ายปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ต้นน้ำน่าน สานต่อแคมเปญ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าต่อปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ 4 ต้นน้ำยุทธศาสตร์ ปิง วัง ยม น่าน โดยหลังจากที่ได้มีการ Kick off ครั้งแรกในพื้นที่ต้นน้ำยม บ้านดอนไชยป่าแขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา และได้มุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่อไปในพื้นที่ บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน  ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่า รักษาระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่า จำนวน 10,000 ต้น มีการปลูกต้นไม้ 12 ชนิด ได้แก่ 1.ต้นพญาเสือโคร่ง 2.ต้นทองอุไร 3.ต้นสะเดา 4.ต้นมะขามป้อม 5.ต้นตะเคียน 6.ต้นประดู่ 7.ต้นพะยุง 8.ต้นแขยง 9.ต้นเสี้ยว 10. ต้นอินทนิน  11. ต้นไผ่ซางนวล 12. มะค่าโมง  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 170 คน อาทิ ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคชุมชน

นายสุทัศน์ จิตเวชศาตร์ นายอำเภอท่าวังผา ประธานพิธี กล่าวว่า โครงการ We Grow… ปลูกเพื่อความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลุกกระแสประชาชน โดยเฉพาะประชาชนภาคอุตสาหกรรมจำนวนหลายล้านคน หันมาให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดปัญหาโลกร้อนกันอย่างจริงจังมากขึ้น ดีใจที่เห็นภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำให้พื้นที่ต้นน้ำเกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศที่กลับคืนมา

นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เผยถึงที่มา โครงการ We Grow… ปลูกเพื่อความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ซึ่งการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นยังช่วยดูดซับคาร์บอน ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า รักษาระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่า

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 5 ปี เครือฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 508,224 ต้น จำนวน 6,000 ไร่ และในปีนี้ จะมีการปลูกต้นไม้ในปี 2563 อีกจำนวน 100,000 ต้น บนพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน  ตลอดจนพื้นที่ต้นแบบงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่สบขุ่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน โครงการสบขุ่นโมเดล มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 89 คน มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด 5,052 ไร่ เป็นพื้นที่ดอยหัวโล้นที่มีการพื้นที่ปลูกข้าวโพด 4,614 ไร่ ปลูกข้าวไร่และพืชชนิดอื่น ๆ 798 ไร่ ซึ่งบ้านสบขุ่นได้ประสบปัญหาในหลายมิติ เช่น เรื่องของปัญหาพื้นที่ทับซ้อน แหล่งน้ำทางการเกษตร และปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ส่งผลต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตของเกษตร องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา

โดยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาบ้านสบขุ่นแห่งนี้ร่วมพัฒนาจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ บ้านสบขุ่น ที่พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยการปลูกกาแฟ 701 ไร่ ปลูกพืชผสมผสาน 50 ไร่ และยังมีพื้นที่ละเหล่า 1,411 ไร่ สามารถเปลี่ยนจากดอยหัวโล้นให้กลายเป็นป่าเขียวได้ถึง 2,162 ไร่ หรือคิดเป็น 42.79 % ของพื้นที่เดิม