ทวิตเตอร์เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ

ผู้คนส่วนใหญ่ต่างใช้ทวิตเตอร์ในการติดตามว่าในขณะนี้ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน สภาพการจราจรบนท้องถนนที่กำลังติดขัดในเมือง หรือแม้แต่ผลบอลล่าสุดของการแข่งขันฟุตบอล ทวิตเตอร์จึงเป็นแหล่งที่ผู้คนใช้ค้นหาถึง#สิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนภารกิจนี้ในการนำเสนอข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ ทวิตเตอร์ประเทศไทย จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ บนทวิตเตอร์เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกข่าวสารล่าสุดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ และการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลประจำปีและฤดูกาลของมรสุมเขตร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า และอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยในแต่ละปี ดังนั้นเพื่อขยายขอบข่ายฟีเจอร์การให้บริการแจ้งเตือนของทวิตเตอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทวิตเตอร์จึงร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (@DDPMNews), สภากาชาดไทย (@ThaiRedCross)รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

ฟีเจอร์บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ให้บริการการแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญและส่งเสริมข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหรือหลังการเกิดภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่เชือถือได้ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสื่อมวลชน โดยเปิดให้บริการเป็นภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการ iOS แอนดรอยด์ และ mobile.twitter.com

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (@DDPMNews) ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติได้มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาด้านสาธารณภัยมาอย่างยาวนาน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ในฐานะหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้มุ่งสร้างแนวทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยแก่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางทวิตเตอร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจในด้านการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย ซึ่งการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสาธารณภัยแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลภาครัฐที่เชื่อถือได้  ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนและหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งยังช่วยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยอย่างดีที่สุด

https://twitter.com/ThaiRedCross/status/1293851038147985409

ทุกๆ ครั้งที่มีคนค้นหาด้วยคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ฟีเจอร์จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือบนทวิตเตอร์ การให้บริการแจ้งเตือนนี้จะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะโดยทีมงานของทวิตเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคำสำคัญที่เกี่ยวข้องจะสามารถแสดงผลการค้นหาได้ในทันที ตัวอย่างคำสำคัญที่ใช้ในการค้นหาในฟีเจอร์นี้ เช่น “ภัยพิบัติ”, “น้ำท่วม”, “แผ่นดินไหว” เป็นต้น

นอกจากนั้นฟีเจอร์บริการแจ้งเตือนอัปเดตแหล่งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆจะแสดงรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการรับมือกับภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย รวมถึงสื่อมวลชนที่กำลังรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถกดติดตามลิสต์ดังกล่าว เพื่อค้นหาหน่วยงานที่ต้องการและสามารถติดต่อได้ทันท่วงที

นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์กล่าวว่า “ความโดดเด่นของทวิตเตอร์คือการเป็นศูนย์รวมของบทสนทนาระดับโลกเรียลไทม์และทันสมัยที่ทำให้ทุกคนทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง คุณลักษณะที่สำคัญนี้ทำให้ทวิตเตอร์เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ทันเวลาและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้น ทีมบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญนี้และใช้ทวิตเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในพื้นที่และแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการให้ความช่วยเหลือ การปฏิบัติการกู้ภัย และการตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ การเปิดตัวฟีเจอร์การให้บริการนี้จะช่วยต่อยอดความมุ่งมั่นของทวิตเตอร์ในการร่วมมือกับทุกฝ่ายในการให้การสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไป เพราะการแจ้งเตือนนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของภัยพิบัติแบบเรียลไทม์และอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลสำคัญล่าสุดบนท้องถนนและระบบสาธารณูปโภคที่ขัดข้อง และยังช่วยสร้างการเข้าถึงโดยตรงระหว่างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับทีมกู้ภัย”

ในช่วงเวลาวิกฤตและเหตุฉุกเฉินนั้น ทวิตเตอร์เป็นสถานที่รวบรวมบทสนทนาระดับโลกที่ทำให้ทุกคนทราบว่า ขณะนี้
มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเรียลไทม์อย่างเปิดกว้าง และเป็นสาธารณะ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสื่อมวลชนเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับทวิตเตอร์ (หรือ TWTR ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก)

ทวิตเตอร์คือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกและเป็นสิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึงในขณะนี้ ตั้งแต่ข่าวด่วน breaking news วงการบันเทิง กีฬา การเมือง ไปจนถึงความสนใจในชีวิตประจำวันที่สะท้อนแง่มุมเรื่องราวต่างๆ ของผู้คน เป็นแพลตฟอร์ตที่ทุกคนสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระ รับชมไลฟ์สตรีมมิ่ง โดยทวิตเตอร์สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางtwitter.com ซึ่งให้บริการมากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก สามารถใช้บนอุปกรณ์มือถือผ่านทาง Twitter Lite (mobile.twitter.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:about.twitter.com หรือกดติดตาม@Twitter, @TwitterThailand และที่บล็อก South East Asia blog หรือดาวน์โหลดแอปทวิตเตอร์และเพอริสโคปได้ที่ twitter.com/download และ periscope.tv. สามารถดูการตอบรับของทวิตเตอร์ต่อสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่covid19.twitter.com