3BB เผยทิศทางสร้าง Ecosystem ใหม่ ต่อยอดบริการที่ให้มากกว่าอินเทอร์เน็ต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบมากมายต่อทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามบริการสื่อสารโทรคมนาคมกลับเป็นปัจจัยสําคัญและมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเชื่อมโยงผู้คนและส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทํางานที่บ้าน การเรียนระยะไกลของนักเรียน นักศึกษา หรือการรับชมความบันเทิงและการใช้งานธุรกรรมดิจิทัลได้แบบทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนับจากนี้ไป พฤติกรรมเหล่านี้ จะกลายเป็นวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไปในสังคม โดยมีบ้านเป็นเสมือนศูนย์รวมทุกอย่าง

3BB เผยทิศทางบริษัทเตรียมพร้อมระบบนิเวศ (Ecosystem) เชื่อมโยงแพลตฟอร์มและบริการต่างๆที่มีอยู่ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี AI, VR, Big Data และเทคโนโลยีอื่นเช่น IoTและ Cloud มาผนวกรวมกันเพื่อเสนอบริการที่ตอบโจทย์ทั้งตลาดสำหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอนาคต เช่น

Next Generation Media การให้บริการลำโพงอัจฉริยะ ทำงานเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัว สามารถอำนวยความสะดวกและตอบโต้กับผู้ใช้บริการได้ เช่นเล่นเพลงตามคำสั่งเสียง พูดคุยหรือตอบคำถามที่อยากรู้ หรือการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแว่น VR กับคอนเทนต์ 360° ที่หลากหลาย

Smart Device & Home Solution เช่นกล้องอัฉริยะที่สามารถจดจำใบหน้าของผู้ใช้งานได้ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ช่วยเปิดปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ หรือกลอนอัจฉริยะที่สามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Cloud

Telehealth เป็นโซลูชั่นสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและสาธารณสุข เป็นการให้บริการการรักษาทางการแพทย์ โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ ผ่านระบบ Video Conference รวมถึงการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปถ่ายดิจิตอลและวีดีโอ ทำให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถเห็นหน้า พบปะ สนทนา และสื่อสารกันโดยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีโครงการนำร่องก่อนเปิดใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ สามารถแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ และแนะนำการดูแลสุขภาพของคนไข้ หรือพัฒนาขึ้นไปอีกระดับเป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

จะเห็นได้ว่าขอบเขตการให้บริการมีอยู่อย่างไม่จำกัด ทั้งด้าน IoT (Internet of Things) สำหรับรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งนับวันการใช้ IoT จะเติบโตมากยิ่งขึ้นสามารถนำมาใช้ในภาคการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีก และไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยเมื่อนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยรวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล จะเกิดประโยชน์เชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี

ในปี 2564 3BB มุ่งหวังที่จะสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งโดยการพัฒนาและขยายบริการที่ตั้งใจออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด