มิวเซียมสยามชวนคนไทยร่วมลุ้นรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับ“Museum Thailand Awards 2020” และโหวตพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ปี 4

มิวเซียมสยาม เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับชาวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “มิวเซียมไทยแลนด์ อวอร์ดส์ 2020 (Museum Thailand Awards 2020)” พร้อมเผยรายชื่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 ท่าน ผู้รับหน้าที่ตัดสินรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น โดยชูแนวคิด “จากรากสู่โลก” ที่สื่อสารการมองภาพผ่านมุมมองจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่มุมมองที่กว้างขึ้น สื่อถึงภารกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงสังคมแต่ละท้องถิ่นเข้าหากัน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน และเชิญชวนให้คนไทยร่วมโหวตพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบกับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนทางเว็บไซต์ www.museumthailand.com

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมามิวเซียมสยามดำเนินงานภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยมีปรัชญาในการดำเนินงาน คือ Play & Learn หรือเรียกควบกันในภาษาไทยว่า เพลิน ในการสร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นำเสนอด้วยความสนุกสนาน สร้างสรรค์ เน้นการกระตุ้นความคิดและจุดประกายความอยากรู้ นำไปสู่การค้นหาคำตอบและค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะนอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ปรัชญา แนวคิด และองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่สังคมไทยเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มิวเซียมสยาม จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลการพัฒนาการบริหารจัดการในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ในไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวและตั้งเป้าหมายในระยะยาวให้พิพิธภัณฑ์ของไทยสามารถแสดงศักยภาพได้ในเวทีระดับโลกจึงได้จัดงาน Museum Thailand Awards ขึ้นเพื่อเป็นการสรรหาและมอบรางวัลให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารและบริการของงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์ในการต่อยอดความคิดที่จะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้อื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคต โดยมอบรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล รวมถึงรางวัลสุดยอดพิพิธภัณฑ์ 10 รางวัล และรางวัลบุคคลต้นแบบที่ทรงอิทธิพลต่อประชาชน ทั้งแนวคิด แรงบันดาลใจ และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “Muse Idol Awards” ที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้เป็นครั้งแรกโดยหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการทุกด้านเป็นแรงผลักดันให้วงการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยสามารถก้าวสู่ระดับสากลต่อไป”

สำหรับ Museum Thailand Awards 2020 ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 ท่านได้แก่ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ กรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก ร่วมด้วย อ.วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ อ.พัชรินทร์ กรูเนิร์ต อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จะแยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย คือ 1) พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางวัฒนธรรม 2) พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม 3) พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ 4) พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 5) พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ มิวเซียมสยามยังขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโหวตหา “สุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน” (Museum Thailand Popular Vote 2020) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งลุ้นรับรางวัลใหญ่ โดยการสุ่มเลือกผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลำดับ 1-100โดยสามารถติดตามกติกาและร่วมโหวตได้ที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

ร่วมลุ้นและติดตามการประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards2020 รวมถึงผลโหวต สุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com และ เพจเฟซบุ๊ก Museum Siam