เลอโนโวจัดโครงการ People First “Giving Back” มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดยคุณธเนศ อังคศิริสรรพ, ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน และคุณวรพจน์ ถาวรวรรณ, ผู้จัดการประจำพม่า ลาว กัมพูชา และผู้อำนวยการส่วนธุรกิจคอนซูเมอร์ เลอโนโวในไทย ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เลอโนโว จำนวน 10 เครื่อง ให้กับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.กรุงเทพฯ) ผ่านโครงการ People First “Giving Back”  ที่เลอโนโวทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาดให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีตัวแทนจาก มยช.กรุงเทพฯ, ยูเนสโก (UNESCO) และเยาวชนในมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัดมอบคอมพิวเตอร์เลอโนโว ภายใต้โครงการ People First “Giving Back”  แก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท โดยมียูเนสโก (UNESCO) และตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ