เปิดฉาก Smart Education พลิกโฉมวงการศึกษาไทย ยุค 5G กลุ่มทรู ปล่อยทัพหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่รั้ว 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มทรู นำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G สู่สถาบันการศึกษา ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect&Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในรั้ว 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีคณาจารย์จาก 20 มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education พร้อมประเดิมคิกออฟโครงการ  True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect &Carebotผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง โดยนิสิตนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโอกาสพบปะกับเหล่าสตาร์ทอัพและชาวเทค ให้สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆไม่รู้จบ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทย หรือ True5G world of Smart Education ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Innovation and R&D  โดยโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพแก่นิสิตนักศึกษาด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าสูง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป