Salesforce เดินหน้าเต็มกำลัง พัฒนาระบบอีโคซิสเต็มขององค์กรด้วย Salesforce Talent Alliance เพื่อผลักดันการสร้างงานที่หลากหลายให้แก่ผู้คนทั่วโลก

1001807

รายงานการคาดการณ์ของ IDC ระบุว่า ความต้องการบุคลากรหรือแรงงานที่มีทักษะจาก Salesforce จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากถึง 4.2 ล้านตำแหน่ง ภายในปี 2024 ซึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการสร้างงานให้กับตนเอง หรือที่ Salesforce เรียกว่า Trailblazers ให้เข้าสู่ระบบนิเวศของ Salesforce นั้น พวกเขาเผยว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างพาร์ทเนอร์ในการสร้างแรงงานที่หลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาการสร้างทักษะการทำงานขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นถึงสังคมการทำงานจากทั่วโลกอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการสร้างงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง Salesforce จึงประกาศเปิดตัวโครงการ Salesforce Talent Alliance ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์เข้ากับผู้สมัครงานที่ได้รับการฝึกฝนทักษะจากทาง Salesforce เพื่อผลักดันให้ผู้มีทักษะใหม่ ๆ สามารถเข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพ โดยวิธีการดำเนินงานของ Salesforce ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการเข้าร่วมฝึกฝนทักษะการสร้างอาชีพกับ Salesforce 2. การผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในการจ้างงานแก่ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะใหม่ และ 3. การสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการและผู้หางานมีโอกาสในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายร่วมกัน

ภาพรวมของโครงการ Salesforce Talent Alliance

  • Salesforce เดินหน้าเปิดตัวโครงการ Partner Talent Alliance ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จจากการร่วมมือกันระหว่าง Salesforce และผู้ประกอบการภายในระบบนิเวศทางธุรกิจของ Salesforce เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความสามารถในการทำงานให้สามารถสร้างอาชีพต่อไปได้ในอนาคต
  • Salesforce Talent Alliance จะเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเข้ากับผู้สมัครงานที่ได้รับการรับรองจากทาง Salesforce เพื่อชี้นำให้ผู้ที่มีศักยภาพในการทำงาน เดินหน้าเข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงงานให้มีความสามารถอันหลากหลายเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของสังคมของทั่วโลกอีกด้วย
  • เป้าหมายของการประกาศเปิดตัวโครงการนี้ ได้แก่ การมุ่งหน้าเปิดรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ ๆ จากทาง Salesforce เพื่อให้องค์กรธุรกิจที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Salesforce Talent Alliance ได้ (ตั้งเป้าการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ที่ 250 ราย ในปีแรก) และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เหล่าตัวแทนผู้จัดหางาน เพื่อเพิ่มพวกเขาลงในระบบของโครงการ Salesforce’s talent สำหรับการดำเงินงานต่อไปในอนาคตข้างหน้า
  • พาร์ทเนอร์ในโครงการนี้ยังให้คำมั่นสัญญาในการจ้างงานตามแนวทางปฏิบัติของ Salesforce อาทิ 20% ของแรงงานใหม่ที่ผ่านการรับรองทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทาง Salesforce จะได้รับการจ้างงานแบบรายปี หรือ การรับประกันการสัมภาษณ์แบบอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่ได้รับการรับรองจาก Salesforce Military และ Pathfinder เป็นต้น
  • นอกจากนี้ Salesforce ยังมุ่งมั่นในการสนับสนุนพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจผ่านการมอบช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนผู้มีทักษะ หรือ Trailblazer ไปจนถึง การให้สิทธิพิเศษในการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมการสร้างอาชีพของ Salesforce และโอกาสในการสร้างกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันกับทาง Salesforce อีกด้วย

เกี่ยวกับเซลล์ฟอร์ซ

Salesforce (เซลล์ฟอร์ซ) คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) ระดับโลก ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เซลล์ฟอร์ซก่อตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2542 เพื่อให้บริการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง คลาว์ด, เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย, เทคโนโลยีด้านโซเชียล, IoT, AI, เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงและบล็อกเชน เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคแบบ 360 องศา  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ฟอร์ซ เข้าไปที่ https://www.salesforce.com