น้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020

“น้ำดื่มสิงห์” คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020 สาขา Social Empowerment จากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” จัดขึ้นโดย Enterprise Asia (เอ็นเตอร์ไพร์ส เอเชีย) องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย ตอกย้ำความใส่ใจ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมในระดับสากลและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย ในสาขา Social Empowerment หรือการสร้างความเข้มแข็งในสังคม จากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” น้ำดื่มสิงห์ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา นำภาพเด็กที่หายไปอย่างยาวนาน 5 คนมาติดบนฉลากขวดน้ำดื่มสิงห์ จำนวน 50 ล้านขวดกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อช่วยตามหาเด็กที่สูญหาย โดยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ถึงสถานการณ์เด็กหายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และปัญหาเด็กหายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหลังเปิดตัวน้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย ลงสู่ตลาดเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บนขวดน้ำดื่มสิงห์ขนาด 750 มิลลิลิตร(มล.) และ 600 มล. ผ่านช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวน้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหายนี้ ในช่องทางมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียนี้ เปิดเผยว่า “ความสำเร็จจากการรับรางวัลในครั้งนี้ ผมขอมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ที่ทำงานอย่างหนักในการติดตามเด็กหายจำนวนมาก ทำให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ขอส่งกำลังใจจากพวกเราทุกคน รวมถึงจากผู้คนอีกมากมายในสังคมที่ได้รับรู้ถึงโครงการ คืนดวงใจให้แม่ return heart to home เพื่อเป็นแรงใจให้กับพ่อแม่ทุกคน”

ในปีนี้มีโครงการของบริษัทชั้นนำและผู้นำธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 จำนวน 81 โครงการ จากผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 200 โครงการ จาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย โดยเกณฑ์การตัดสินผู้รับรางวัล จะพิจารณาจากโครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการเชื่อมโยงกับชุมชนการวิเคราะห์ความต้องการสามารถ มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติจริง ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ ความมีส่วนร่วมของผู้นำความเป็นหนึ่งเดียวและความต่อเนื่อง

สำหรับงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2020 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้รับมอบรางวัลผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อในวันที่ 23 กันยายน 2563 ถือเป็นการตอกย้ำถึงความใส่ใจต่อความรับผิดชอบสังคมในระดับสากล สะท้อนมุมมองของการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งในสังคม การร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคมที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อมหลากหลายโครงการ โดยบริษัทฯพร้อมจะขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศอย่างอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคต