เอมิเรตส์ ร่วมเป็นกระบอกเสียง เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เพื่อเสริมความมั่นใจในการเดินทาง ล่าสุด สายการบินเอมิเรตส์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อมอบส่วนลดพิเศษในการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี PCR Test ให้แก่ผู้โดยสารที่วางแผนจะเดินทาง

เอมิเรตส์ ภูมิใจสนับสนุนการเปิดตัวภาพยนตร์ระดับโลกเรื่องใหม่ล่าสุดของแคมเปญ It’s a Penalty ภายใต้ชื่อ “การค้ามนุษย์คืออะไร” (What is Human Trafficking?) ร่วมกับนักแสดง เลียม นีสัน โดยภาพยนตร์สั้นนี้ ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อตีแผ่อุตสาหกรรมอันเลวร้าย ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมทั่วโลก

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับปัญหานี้ และช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจว่าการค้ามนุษย์คืออะไร สายการบินเอมิเรตส์จึงได้เพิ่มภาพยนตร์ “What is Human Trafficking” บนระบบความบันเทิง Ice ภายในห้องโดยสารในทุกเที่ยวบิน โดยเริ่มฉายตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป สายการบินเอมิเรตส์เชื่อว่าถ้าผู้คนตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น จะเป็นการช่วยระบุคดีที่เกี่ยวข้อง และสามารถป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

การค้ามนุษย์คือการเคลื่อนย้ายบุคคลภายในประเทศหรือข้ามพรมแดนเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยการบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัวหรือหลอกลวง ในปี 2560 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ประเมินว่ามีผู้ถูกค้ามนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 24.9 ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับประชากรในออสเตรเลีย โดย 75% เป็นผู้หญิงและเด็ก

ในฐานะที่สายการบินเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในองค์กรที่เชื่อมต่อผู้คนและสถานที่ เอมิเรตส์จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยยับยั้งการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ความร่วมมือและการฝึกอบรมสายการบินเอมิเรตส์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สภาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OSAC) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังได้ร่วมมือในการคิดค้นกลยุทธ์การตอบสนองเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิผลภายในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สายการบินเอมิเรตส์ได้ให้ความสำคัญและเวลาในการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับภาคพื้นและบนเที่ยวบิน ให้พวกเขาสามารถระบุและรายงานกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไปยังองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม เพื่อที่คอยระวังและป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้  เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปราม ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินนานาชาติดูไบได้รับการฝึกอบรมพิเศษจากพันธมิตรของสถานทูตเกี่ยวกับวิธีคัดกรองเพื่อการวินิจฉัยผู้ที่เข้าข่ายพัวพันหรือมีเกณฑ์เป็นผู้ค้ามนุษย์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเดินทาง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ประวัติและพฤติกรรม ตั้งแต่ปี 2560 ลูกเรือและพนักงานบริการภาคพื้นของสายการบินเอมิเรตส์ได้รับการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับเรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมบนเครื่องบิน” ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นแบบโดยเฉพาะโดยกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักร สายการบินเอมิเรตส์ถือเป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ที่ได้เปิดตัวการฝึกอบรมซึ่งกระตุ้นพนักงานให้สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะในด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือบุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่อ หลักสูตรของสายการบินเอมิเรตส์นี้จัดเตรียมสถานการณ์ที่ลูกเรืออาจพบบนเครื่องบินและให้คำแนะนำว่าพวกเขาควรตอบสนองอย่างไร กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์มีนโยบายต่อต้านการค้าทาสและการค้ามนุษย์ พร้อมร่วมเผยแพร่ Modern Slavery Act ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อต่อต้านการใช้ทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ในการแถลงการบริษัทในทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์