โรงพยาบาลอุ้มผาง รับมอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิดชายแดน จากซีพีเอฟ เป็นลำดับที่ 5

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง รับมอบอาหารสำเร็จรูป จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผ่านโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 ในจังหวัดตาก ที่ซีพีเอฟสนับสนุนอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ตามมาตรการสกัดกั้นการระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยมี นายมานพ หนูเทศ ผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทั้งนี้ ซีพีเอฟ โดย ทีมเดลิเวอรี่ของ ซีพี เฟรชมาร์ท ได้จัดส่งอาหารพร้อมทานให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลในจังหวัดตาก ที่อยู่ในอำเภอติดชายแดนประเทศเมียนมา ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพบพระ
โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลท่าสองยาง และโรงพยาบาลอุ้มผาง
ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหาร มาช่วยแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์ในจังหวัดตากอีกครั้ง เพื่อเติมกำลังกายและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสียสละเผชิญความเสี่ยงในสถานการณ์นี้ เนื่องจากจังหวัดตาก เป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างหนัก