“ซ่อม” เพื่อ “สร้าง” “โออิชิ” ปรับปรุงระบบ “น้ำดื่มสะอาด” เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ชุมชน

“โออิชิ กรุ๊ป” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการเพื่อสังคมของบริษัท “โออิชิ ให้” โดยครั้งนี้ไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนและครู ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน โดยมีคุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 คุณบรรเจิด สิงห์โตทอง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร-พนักงานจิตอาสาโออิชิ และผู้แทนชุมชน มาร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานของโออิชิ บริษัทจึงพิจารณาเลือกโรงเรียนบ้านหนองชาก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ในฐานะที่โออิชิเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่ม จึงยื่นมือเข้าไปช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยส่งทีมวิศวกรจากโรงงานลงพื้นที่สำรวจปัญหา และปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐาน ติตั้งปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมจัดอบรม แนะนำวิธีการใช้ การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ อีกทั้งหมั่นเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง

คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม โออิชิจึงจัดโครงการน้ำดื่มสะอาด โดยตั้งเป้าปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกับโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง โดยสองครั้งแรก ดำเนินการที่โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อ.วังม่วง จ.สระบุรี และ โรงเรียนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเด็กๆ ส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็เป็นลูกหลานพนักงานที่โรงงานของเรา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นอกเหนือจากการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในวันนี้แล้ว เรายังมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นมื้อพิเศษให้กับน้องๆ อีกด้วย”

คุณประกอบ พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาก กล่าวว่า “โรงเรียนของเรามีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานให้ทุกคนได้บริโภค ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง วันนี้พวกเราขอขอบคุณโออิชิที่มาช่วยดูแลปรับปรุงระบบ “น้ำดื่มสะอาด” และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่เด็กนักเรียน และชุมชนของเรา”

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โออิชิลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการดำเนินธุรกิจให้เติบโตบนพื้นฐานของการการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน