“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” ชวนเสพงานศิลป์วิถี “New Normal” โชว์ผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น จาก 82 ศิลปินชั้นนำทั่วโลก

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020  (BAB 2020)      กับความยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่จะเนรมิตกรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง            บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญจากภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายพันธมิตร  ทุกภาคส่วน ชวนเสพงานศิลป์วิถีใหม่ “New Normal” กับผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น โดย 82 ศิลปินชั้นนำทั่วโลก  จาก 35 ประเทศ รวม 5 ทวีป ที่จะมาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะไทย กับแนวคิดหลัก      สุดท้าทาย “Escape Routes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” ที่จะนำมาจัดแสดงบน 10 สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เดอะ ปาร์ค / BAB BOX / เดอะ พรีลูด โครงการวัน แบงค็อก จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 และจะเปิดแสดง เพิ่มในพื้นที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร / หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร / ล้ง 1919 /  มิวเซียมสยาม และ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่  31 มกราคม 2564

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ  บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่  ให้ข้อมูลว่า “การจัดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จะใช้พลังสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกมาช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ถึงแม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020  แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ประเทศไทยถือว่าสามารถบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้ทั่วโลกได้มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยของเรา

ศิลป์สร้าง ทางสุข หรือ Escape Routes ที่เป็นแนวคิดหลักของการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้เล็งเห็นว่าช่วงเวลาของปี 2020 คือการขึ้นทศวรรษใหม่ที่ท้าทายที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศ ว่าเป็น ทศวรรษแห่งการลงมือทำ หลังจากการประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา 5 ปี ซึ่งกระตุ้นความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการตื่นตัวของบริษัทในตลาดทุนในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ที่สามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นในทุกปี แต่โลกของเราก็ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำมาซึ่งความกังวลใจร่วมกัน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งเตือนใจ ให้กับคนทั่วไปในความใส่ใจในสุขภาพทั้งของตนเองและสุขภาพของโลกของเราที่ถือเป็นเรื่องสำคัญมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จึงตั้งใจที่จะกำหนดแนวคิดหลักของงานให้เป็นการกระตุ้นศิลปินที่เป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ที่ร่วมมาแสดงผลงานครั้งนี้ จะร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด และกระตุ้นความคิดใหม่ๆ อีกทั้งสะท้อนถึงมุมมองจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วจะชวนเรามองไปถึงอนาคตที่น่าอยู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่ชวนให้ติดตามชมเป็นอย่างยิ่ง

ผมมีความยินดีขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบหรือผู้ที่รักในงานศิลปะทั้งหลายได้ติดตามชมงานศิลปะระดับโลกที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เพราะนี่คือความคิดสร้างสรรค์จากศิลปินระดับโลกนานาชาติ 51 ท่านจาก 35 ประเทศ และ ศิลปินไทย 31 ท่าน รวมแล้วเรามีศิลปินถึง 82 ท่าน ซึ่งมากกว่างานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จัดครั้งที่แล้วในปี 2018 ที่ผ่านมา การจัดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จะใช้พลังสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินระดับโลกทั้งไทย และต่างประเทศจากทุกทวีป ทั่วโลกมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบของการจัดเทศกาล ศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ โดยในการจัดบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2018 นั้น จากสถิติที่ TCEB หรือสํานักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้เก็บข้อมูลตลอดการจัดงาน พบว่ามีนักท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมจากต่างชาติสูงถึง 1.44 ล้านคน  ในระหว่างการจัดงาน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจ สูงถึง 8 พันล้านบาท ในปี 2020 นี้ถึงแม้ทั่วโลก จะเผชิญกับสถานการณ์การระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 แต่ด้วย ความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ประเทศไทยเราถือว่าสามารถบริหารจัดการควบคุม การแพร่ระบาดได้เป็น อย่างดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สําคัญที่แสดงให้ ทั่วโลกได้มั่นใจใน ศักยภาพของประเทศไทยของเรา คณะจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ครั้งนี้ จะมีส่วนส่งผลให้กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยระดับโลก และช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ในภาพรวมตั้งแต่ชุมชนคนรัก ศิลปะไปจนถึงเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชนในบริเวณโดยรอบของพื้นที่จัดงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

ทางด้าน  ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ในนามประธานอำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ให้ข้อมูลว่า “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่จะทำให้กรุงเทพมหานคร กลายเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงแห่งเมืองศิลปวัฒนธรรม จากความสำเร็จอย่างงดงามของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2018 ในปีนี้มีความพิเศษโดยเรามีศิลปินถึง 82 ท่าน ซึ่งมากกว่าเมื่อครั้งจัดในปี 2018 เรียกว่าจะช่วยสร้างสีสันในด้านการท่องเที่ยว และสร้างความตื่นตัวให้กับคนในแวดวงศิลปะ ซึ่งพบกับชิ้นงานศิลปะระดับโลกกว่า 200 ชิ้นภายใต้แนวคิด “Escape Routes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” บน 10 พื้นที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยเราจะเน้นการชมงานในแบบวิถี “New Normal” เรื่องความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การเตรียมความพร้อม ไม่จะเป็นหน้ากาก การวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด โดยเราจะให้ความมั่นใจกับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานอย่างเต็มที่

และความพิเศษของปีนี้ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” ได้จัดแสดงผลงานบนพื้นที่ “เดอะ ปาร์ค” โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บนพื้นที่ชั้น 15 ซึ่งมีพื้นที่แสดงงานศิลปะกว่า 1,000 ตารางเมตร พบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 25 ผลงาน จากศิลปิน 16  คน พร้อมกับเห็นวิวขอบฟ้าเมืองกรุงเทพฯ โดยรอบ อีกทั้งเปิดบริการ “BAB Café”  ณ ชั้น 3  เดอะ ปาร์ค เป็นสถานที่พักผ่อน ภายใต้บรรยากาศสบายๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสงานศิลปะใน Art Gallery ที่จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนงานศิลปะให้ชมเป็นระยะ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมของ BAB 2020 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในศิลปะที่เราเรียกว่า “DEK BAB” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านศิลปะ คือการจัดตั้งกลุ่มคนอาสาสมัครตั้งแต่ระดับนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาขอบเขตความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยในสถานการณ์จริงระดับโลกที่ไม่อาจหาได้ในตำราเรียน โดยทำหน้าที่คล้ายกับทูตที่เชื่อมต่อระหว่างศิลปินกับผู้ชมซึ่งมีทั้งคนไทย และต่างประเทศ เชื่อมความคิด ความรู้สึก ความฝันของตัวเองกับศิลปินและผลงาน เชื่อมงานศิลปะระดับโลกกับบริบทของกรุงเทพ ประหนึ่งว่า Dek BAB คือองค์ประกอบที่เติมเต็มให้งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ นี้สมบูรณ์ และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะ ให้ทุกท่านได้รับแรงบันดาลใจแห่งความสุข ผ่านมุมมองของศิลปะจากทั่วโลกตลอดการจัดงานในครั้งนี้”

สามารถติดตามข่าวสาร และตารางการจัดกิจกรรมของงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ                           “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020”(Bangkok Art Biennale) เพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/Bkkartbiennale  หรือ www.bkkartbiennale.com