แมคไทย รับรางวัล ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม

นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับโกลด์ ประจำปี 2563 (2020 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition) จาก มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และนางไฮดี้ กัลแลนท์  กรรมการบริหารหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายมิติทั้ง Good Food การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี มิติขององค์กรผ่าน Good People และในมิติของชุมชนผ่านความเป็น Good Neighbor โดยมีนางสาวกฤตยา อุ่นสากล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และนางฐิตารีย์ สิริเสาวภาคย์กุล  ผู้จัดการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของแมคไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจาก AMCHAM อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงค็อก