ทรู 5G เปิดสวิตช์โดรนอัจฉริยะ ลาดตระเวนพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ร่วมมือ ปตท. ปลดล็อกการบินโดรนแห่งแรกของไทย ในโครงการ 5G x UAV SANDBOX

จากเป้าหมายของกลุ่มปตท.ในการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi รองรับการเติบโตของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  ทรู 5G ในฐานะพันธมิตร ร่วมเปิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยี 5G เพิ่มขีดความสามารถการใช้งานโดรน ในโครงการ 5G x UAV SANDBOX  ทดลองทดสอบในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ที่มีการปลดล็อคข้อจำกัดการบินโดรนแห่งแรกในไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำอัจฉริยภาพของเครือข่าย True 5G  ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงการ 5G x UAV SANDBOX เปิดพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในการทดสอบนวัตกรรมต่างๆ โดยกลุ่มทรูติดตั้งเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ พร้อมนำศักยภาพเทคโนโลยี 5G และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู ทั้ง AI, Robotics, Data Analytics, Cloud  และ Smart IoT มาพัฒนา Use case “True5G Surveillance Drone”  ซึ่งเป็นโดรนลาดตระเวนติดกล้อง ควบคุมและเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G มีการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์  นำมารวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มปตท. ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นโครงการที่ ปตท. มุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่สำคัญของเทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมทดสอบเพื่อการวิจัยเป็นแห่งแรกของประเทศ  เสริมสร้างการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นเมืองนวัตกรรม ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

ด้านนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มปตท. ร่วมพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะต่อยอดการสร้างนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ในทุกมิติแก่คนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดย Use case “True5G Surveillance Drone” ที่ ทรู 5G และ กลุ่มปตท. ร่วมกันพัฒนา มุ่งนำอัจฉริยภาพของ True5G เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยของพื้นที่  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดรนสามารถเตือนภัยเพื่อเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที  เช่น กรณีเกิดไฟไหม้ หรือพบคนหรือสัตว์ป่าบุกรุกเข้าพื้นที่ ทั้งยังสามารถส่งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ ในงานพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์  กลุ่มทรูยังได้นำเสนอ Use case “True5G Surveillance Drone” ถ่ายทอดผ่าน True5G Hologram 3 มิติ ซึ่งเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลที่ถ่ายทอดภาพเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ของผู้บริหารที่อยู่ในอีกสถานที่ เชื่อมต่อบนเครือข่ายอัจฉริยะ True5G  แสดงถึงคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยี 5G ทั้งในด้านความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูล และมีความหน่วงต่ำมาก (Low Latency Rate) ทำให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ส่งสัญญาณเสียงและภาพที่คมชัด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิ การประชุม และการศึกษาทางไกล เป็นต้น สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของ True 5G ที่สามารถพลิกโฉมสังคมไทยในหลากหลายมิติ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศอัจฉริยะที่ยั่งยืน

#True5G #Technologyasforceforgood#อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา